2015 được kỳ vọng là mốc son của ASEAN & Việt Nam

(VLR) (Vietnam Logistics Review) ASEAN (Association of South East Asian Nations) là một tổ chức Liên chính phủ được thành lập ngày 08.8.1967 tại Bangkok, thủ đô Vương quốc Thái Lan, với 5 thành viên sáng lập gồm: Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1984, kết nạp thành viên thứ sáu, Brunei. Năm 1995, kết nạp thành viên thứ bảy là VN. Năm 1997, Lào và Myanmar được kết nạp thành viên thứ tám và thứ chín. Ngày 30.4.1999, Campuchia trở thành thành viên thứ 10 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

(Vietnam Logistics Review) HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA NAM Á (ASEAN)

ASEAN (Association of South East Asian Nations) là một tổ chức Liên chính phủ được thành lập ngày 08.8.1967 tại Bangkok, thủ đô Vương quốc Thái Lan, với 5 thành viên sáng lập gồm: Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1984, kết nạp thành viên thứ sáu, Brunei. Năm 1995, kết nạp thành viên thứ bảy là VN. Năm 1997, Lào và Myanmar được kết nạp thành viên thứ tám và thứ chín. Ngày 30.4.1999, Campuchia trở thành thành viên thứ 10 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

ASEAN có diện tích 4,46 triệu km2, với dân số khoảng trên 575 triệu người. Năm 2012, GDP toàn khối ASEAN đạt mức tăng trưởng 5,7% với tổng giá trị là 2.310 tỷ USD, đứng hàng thứ chín trong nền kinh tế toàn cầu, với kim ngạch xuất khẩu trên 750 tỷ USD. Trụ sở đặt tại Djakarta, Indonesia và ngôn ngữ được Hiệp hội sử dụng là tiếng Anh.

ASEAN cũng là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với các vùng khác trên địa cầu và được coi là tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất trong những quốc gia liên kết.

VỀ TỔ CHỨC CỦA ASEAN

Về tổ chức cũng như cơ cấu bộ máy ASEAN, lâu nay nhiều quốc gia ngoài khối cho rằng phức tạp, bởi vì ASEAN gồm nhiều nước khác nhau và có mức chênh lệch trong nhiều lĩnh vực như trình độ dân trí, khoa học

- công nghệ, nhất là kinh tế: nếu theo thu nhập GDP đầu người, có nước mới chỉ đạt 200 USD/năm, trong khi có quốc gia đạt lên đến 30.000 USD/năm. Ngoài ra, thời gian và khoảng cách giữa các quốc gia sáng lập và các nước mới tham gia tổ chức này, đang bị các giai đoạn hình thành tác động mạnh, sẽ gây khó khăn lớn cho việc hoạch định một chiến lược phát triển chung. Trong vòng 32 năm (1967-1999) đã ghi nhận 3 giai đoạn mang tính lịch sử.

Giai đoạn một – được tính từ khi thành lập (1967) đến trước Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất (1976). Ở giai đoạn này cơ quan cao nhất của Hiệp hội là hội nghị Bộ trưởng ASEAN. Ủy ban thường trực là cơ quan điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa các Hội nghị Bộ trưởng. Mỗi thành viên Hiệp hội đều có một Ban thư ký quốc gia và Ủy ban lâm thời, Ủy ban thường trực ở cấp chuyên gia và chuyên viên để bàn những vấn đề cụ thể của Hiệp hội.

Giai đoạn hai - được tính từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất (1976) đến Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ IV (1992) là thời kỳ bắt đầu cải tiến bộ máy ASEAN. Bên cạnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN còn có hai Hội nghị Bộ trưởng khác là Hội nghị Bộ trưởng Bộ kinh tế ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN khác. Ủy ban thường trực và các Ủy ban lâm thời được tổ chức thành 5 ủy ban kinh tế và 3 ủy ban phi kinh tế. Các Ủy ban ASEAN ở nước thứ 3 được hình thành quan hệ đối thoại với các nước khu vực có quyền lợi gần gũi. Ban thư ký ASEAN và Ban Ngân sách được thành lập.

Giai đoạn ba – được tính từ sau Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ IV (1992) đến nay. Các Hội nghị thượng đỉnh được chính thức hóa. Hội nghị các chuyên gia kinh tế cao cấp đảm nhiệm các vấn đề kinh tế và báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN. Đến nay, hầu như trong tất cả các ngành, cơ chế hợp tác của ASEAN đều có ở cả 3 cấp độ: cấp bộ (Bộ trưởng), cấp vụ (các SOM) và cấp chuyên viên (các nhóm công tác, các nhóm chuyên gia). Như vậy, cơ cấu tổ chức của ASEAN gồm: cơ quan hoạch định chính sách, các Ủy ban của ASEAN, các Ban Thư ký ASEAN và cơ chế hợp tác với các nước thứ ba.

NGUYÊNTẮCHOẠTĐỘNG CỦA ASEAN

ASEAN là tổ chức liên chính phủ ở khu vực Đông Nam Á, hoạt động dựa theo các nguyên tắc trong Hiệp ước Bali về chung sống hòa bình: 1. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bản sắc các dân tộc. 2. Tôn trọng quyền lãnh đạo hoạt động của dân tộc mình. 3. Không can thiệp, lật đổ và và cưỡng ép. 4. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 5. Giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa sử dụng vũ lực. 6. Hợp tác với nhau có hiệu quả. Đồng thời dựa vào những nguyên tắc điều phối hoạt động của ASEAN như: nhất trí, bình đẳng (bình đẳng trong đóng góp và chia sẻ quyền lợi), không bắt tất cả tham gia (ai có điều kiện thì làm trước), có đi có lại, không đối đầu, thân thiện, không tuyên truyền tố cáo nhau qua báo chí, giữ gìn đoàn kết… Ủy ban ASEAN ở các nước thứ ba được thành lập để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các bên đối thoại và các tổ chức quốc tế. Ủy ban này gồm những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao của các nước ASEAN tại nước Sở tại. Hiện có hơn 10 Ủy ban tại: Bon (Đức), Brussel (Bỉ), Canberra (Úc), Genève (Thụy Sĩ), London (Anh), Ottawa (Canada), Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc), Washington DC (Mỹ), Wellington (Newzealand)… Các cuộc họp, hội nghị của ASEAN thường được tổ chức để giải quyết tất cả các vấn đề hợp tác trong Hiệp hội dưới hình thức phổ biến là Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, diễn đàn khu vực và các cuộc gặp gỡ khác.

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ĐỂ HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI

Hợp tác của ASEAN chú trọng vào 3 trụ cột: an ninh, văn hóa – xã hội và hội nhập kinh tế. Để tạo lập một cộng đồng vững chắc kinh tế của Hiệp hội vào năm 2015, ASEAN sẽ tập trung vào 3 khu vực chính đó là: khu vực tự do thương mại ASEAN, có AFTA được coi là nền tảng của Hiệp hội với một kế hoạch áp dụng thuế suất ưu đãi chung để khuyến khích hàng hóa lưu thông tự do bên trong ASEAN.

“AFTA” là thỏa thuận của các quốc gia thành viên ASEAN, ký ngày 28.01.1992 tại Singapore, có 6 thành viên tham gia (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan). Còn lại những thành viên mới gia nhập (VN tham gia 1995, Lào và Myanmar tham gia 1997, Campuchia tham gia 1999) vẫn chưa đáp ứng đầy đủ quy định của AFTA, nên được trao các khung thời gian dài hơn để đạt tới các quy định về miễn giảm thuế của AFTA. Khu vực đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được hình thành để khuyến khích dòng chảy tự do của vốn đầu tư nội khối ASEAN. Thể hiện mọi ngành công nghiệp đều phải được mở cửa cho đầu tư (ngoại trừ những ngành sẽ từ từ bị loại bỏ theo lộ trình). Nguyên tắc đối xử quốc gia được trao ngay lập tức cho các nhà đầu tư ASEAN với ít ngoại lệ hơn. Năm 2015 cũng là năm thực hiện đầy đủ ACIA, VN, Lào, Myanmar và Campuchia phải loại bỏ ngoại lệ trong chế biến nông sản, đánh cá, lâm nghiệp và khai thác mỏ… Thương mại trong dịch vụ, được Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bangkok thông qua tháng 12.1995. Đây là kết quả của nhiều vòng đàm phán liên tục về tự do hóa thương mại với các cam kết cấp độ cao hơn, bằng lộ trình cụ thể của từng lĩnh vực gọi là gói cam kết dịch vụ

- ví dụ: vận tải biển, cảng biển, xếp dỡ, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài… Hiện tại ASEAN đã ký 7 gói cam kết theo thỏa thuận khung thương mại trong dịch vụ. Những thỏa thuận tự do thương mại với các quốc gia khác: ASEAN đã ký kết các thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ, đang đàm phán thỏa thuận tự do thương mại với Cộng đồng châu Âu (EC).

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời dựa vào Hiến chương ASEAN, đặt ra mục tiêu tiến gần đến một khu vực nhất thể hóa kiểu EU, để tạo thuận lợi cho tự do thương mại và hội nhập với thế giới. VN là quốc gia tham gia Hiệp hội ASEAN muộn hơn các nước sáng lập. Đương nhiên sẽ gặp nhiều bất cập và khó khăn. Nhưng với hành trang và điều kiện vật chất đang có, với ý chí tự lực, tự cường vươn lên. Chúng ta quyết không thể tụt hậu vì hiện nay đội ngũ trí thức và chất xám của VN đủ sức gánh vác những việc trọng đại của đất nước không thua kém ai, mong cấp trên tư duy sâu hơn việc sử dụng con người sao cho hợp lý. Kỳ vọng năm 2015 sẽ là mốc son đối với Hiệp hội ASEAN đồng thời cũng là sức mạnh của dân tộc trong kiến quốc.

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Kiến nghị các giải pháp ngăn gian lận từ hàng quá cảnh

Ngày 23/05/2019 lúc 14:57

Xác định hàng quá cảnh, kho ngoại quan trên địa bàn TPHCM còn tiềm ẩn nguy cơ cao hàng lậu, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn.

Nhiều hoạt động tại Phiên chợ sách Đà Nẵng 2019

Ngày 23/05/2019 lúc 09:42

Tối 22/5/2019, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã tổ chức Phiên chợ sách 2019 lần I với chủ đề “Sách là bạn”. Đây là hoạt động văn hóa, xã hội có ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong thời buổi công nghệ hiện nay.

Ô tô nhập vào Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu tháng 5

Ngày 23/05/2019 lúc 08:50

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, đã có 7.611 xe nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 163,4 triệu USD. Như vậy, kể từ đầu năm 2019 đến nay đã có 58.295 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam, đạt kim ngạch hơn 1,289 tỷ USD.

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

Hiện tại

29°

Mây rải rác

26/05

26° - 33°

Mưa giông

27/05

26° - 33°

Mưa giông

28/05

26° - 33°

Mưa giông

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 25/05/2019 10:51
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD15,890.9915,986.9116,258.66
EUR25,984.0426,062.2326,791.63
GBP29,318.2629,524.9329,787.54
JPY206.39208.47214.52
SGD16,776.2116,894.4717,078.86
THB719.45719.45749.45
USD23,335.0023,335.0023,455.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 24/05/2019 23:51
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1642016740
DO 0,001S-VVND/L1791018260
DO 0,05S-IIVND/L1761017960
E5 RON 92-IIVND/L2048020880
Xăng RON 95-IIIVND/L2159022020
Xăng RON 95-IVVND/L2174022170
Nguồn: Petrolimex