Quản lý chất lượng: yêu cầu sống còn của Doanh nghiệp

(VLR) (Vietnam Logistics Review) Việc không ngừng nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm là yêu cầu sống còn của một doanh nghiệp. Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn này làm tăng giá trị của doanh nghiệp và xác nhận công ty luôn quản lý, kiểm soát và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

(Vietnam Logistics Review) Việc không ngừng nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm là yêu cầu sống còn của một doanh nghiệp. Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn này làm tăng giá trị của doanh nghiệp và xác nhận công ty luôn quản lý, kiểm soát và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Bài viết này không đi sâu giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO mà chỉ trình bày một số vấn đề qua kinh nghiệm áp dụng bộ tiêu chuẩn này ở nước ta.

Hướng tới Khách hàng

Đây là một trong những yêu cầu hàng đầu của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này có nghĩa là phải tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thường xuyên ghi nhận những góp ý, khiếu nại để cải tiến sản phẩm cho phù hợp. Đồng thời, sẵn sàng khắc phục sửa chữa những sai phạm cũng như tìm ra những biện pháp phòng ngừa sai sót tương tự trong tương lai.

ISO đã xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể cho các công việc trên qua những nội dung yêu cầu: quản lý nguồn lực, tạo sản phẩm (các quá trình/quy trình), đo lường phân tích và cải tiến, các sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa.

Dịch vụ logistics liên quan tới việc lưu thông, bảo quản và phân phối hàng hóa, do vậy, chất lượng của một dịch vụ logistics phải thể hiện trên các mặt: đảm bảo yêu cầu về thời gian, số lượng; đảm bảo hàng hóa qua dịch vụ phải được an toàn về mặt số lượng và chất lượng; phải thông báo thường xuyên cho chủ hàng về tình trạng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm đó; chi phí phải hợp lý.

Các vấn đề trên phải được lượng hóa cụ thể khi xây dựng các quá trình/quy trình tạo sản phẩm. Ví dụ công ty X đặt hạn mức thời gian xếp hàng cho một container 40" là 4 giờ, thì trong quy trình xếp hàng vào container phải xây dựng theo mức thời gian này. Ngay vấn đề phải thông báo thường xuyên cho chủ hàng... cũng phải cụ thể, chi tiết, ví dụ như thông báo hàng vào lúc 16 giờ,...

Yêu cầu hướng tới khách hàng phải được thể hiện qua việc thường xuyên sử dụng phiếu lấy ý kiến khách hàng để thu thập ý kiến. Các ý kiến này phải được thống kê phân tích nhằm đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Cải tiến, quản lý chất lượng

Một quá trình quản lý chất lượng phải qua các bước sau:

- Đề ra chính sách về chất lượng. Chính sách này do giám đốc ban hành, nghĩa là không thể bị vi phạm

- Xây dựng kế hoạch chất lượng cho một thời kì, thường là 1 năm

- Kiểm soát chất lượng

- Cải tiến chất lượng

Quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực thống nhất của mọi thành viên từ lãnh đạo cao nhất tới mọi thành viên trong công ty.

Trong nội dung của hệ thống quản lý chất lượng ngay từ đầu đã có các nội dung về cơ cấu tổ chức, trách nhiệm của từng người. Phần này thể hiện tổ chức, nhân sự và các trách nhiệm nhằm gắn kết toàn thể CBCNV công ty thành một bộ máy thực hiện việc quản lý chất lượng sản phẩm. Bộ máy này tuân thủ theo quy tắc đã đề ra trong tài liệu của hệ thống từ khâu đề ra mục tiêu chất lượng sản phẩm, chuẩn bị sản xuất, tạo sản phẩm, theo dõi chất lượng sản phẩm, ghi chép hồ sơ, phân tích tài liệu, sửa chữa những sai sót, đánh giá và cải tiến hệ thống,...

Tạo sản phẩm tuân thủ theo đúng quy trình

Quá trình tạo sản phẩm phải theo đúng các quy định của quá trình/quy trình mới đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên ngoài việc cán bộ, nhân viên, công nhân trực tiếp tạo sản phẩm, còn những bộ phận khác như cung cấp thiết bị vật tư, lao động cũng tham gia vào công việc này. Trong hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm các công việc này được quy định trong phần: các nguồn lực, bảo trì,...

Như vậy một sản phẩm làm ra đạt yêu cầu chất lượng cần được cung cấp thiết bị, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại, đúng thời gian và quá trình thực hiện sản phẩm phải đúng quy định, quy trình.

Việc theo dõi chất lượng sản phẩm cần nhận biết những sản phẩm nào không phù hợp (hỏng, sai,...) đồng thời phải nhận biết lỗi đó xảy ra ở đâu, do khâu nào làm sai,... Muốn làm được cần có ghi chép chi tiết từng bước công việc tạo sản phẩm, thiếu những ghi chép này không thể phân tích phát hiện ra lỗi xảy ra ở đâu, ở khâu nào. Những ghi chép này được chuyển cho phụ trách bộ phận và đồng gửi cho bộ phận thư kí hệ thống để lưu tại hồ sơ.

Phân tích các ghi chép trong quá trình thực hiện có thể tìm ra nguyên nhân của những lỗi đó. Có những lỗi nhỏ có thể sửa ngay tại quá trình tạo sản phẩm do
trưởng các bộ phận quyết định, sau đó có văn bản gửi bộ phận thư kí hệ thống. Các sai sót lớn cần được nghiên cứu cẩn thận và công ty cần xây dựng các biện pháp khắc phục, sự khắc phục phải được thực hiện và có báo cáo đầy đủ. Đồng thời cần xây dựng các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh lặp lại sai sót. Các báo cáo, phân tích sự việc, biên bản ghi các biện pháp khắc phục, biện pháp phòng ngừa cũng được lưu giữ tại hồ sơ của hệ thống.

Hồ sơ và tài liệu của hệ thống

Tài liệu của hệ thống bao gồm toàn bộ các văn bản quy định, thiết lập cho hệ thống, mọi thay đổi phải có sự phê duyệt của giám đốc công ty. Hồ sơ của hệ thống là toàn bộ báo cáo thực hiện của các cá nhân, bộ phận khi thực hiện, bao gồm: phân tích, kết luận, biện pháp khắc phục và các biện pháp phòng ngừa,…

Công ty cần lập một bộ phận chuyên trách đảm bảo việc thu thập, xử lý dữ liệu của hệ thống. Chức năng của bộ phận này là phổ biến các thay đổi về tài liệu của hệ thống tới các bộ phận trong công ty, thu thập các báo cáo về chất lượng, tổng hợp kết quả cho toàn công ty, xây dựng các biểu đồ chất lượng, chuẩn bị và tiến hành các đợt đánh giá hệ thống.

Điểm yếu nhất của các công ty là việc thực hiện đều đặn các báo cáo hàng ngày, báo cáo phân tích xử lý các trường hợp, khi có lỗi gây ra các sản phẩm không phù hợp, các sự cố gây ra tổn thất. Thiếu những báo cáo này hệ thống không thể hoạt động.

Sự minh bạch và đánh giá độc lập

Sự minh bạch cần được hiểu là mọi hoạt động của cá nhân, bộ phận có liên quan tới chất lượng sản phẩm phải được báo cáo đầy đủ, trung thực và đúng kì hạn. Các báo cáo này phải được lưu giữ trong hồ sơ của hệ thống, do phòng ban ISO quản lý. Một khó khăn về mặt tổ chức là Phòng ISO không phải là bộ phận quản lý trực tiếp các bộ phận khác, nên cần có sự chỉ đạo nghiêm túc của lãnh đạo công ty để các báo cáo này được gửi về bộ phận ISO.

Tương tự như vậy, hệ thống cần phải được đánh giá một cách độc lập. Để sự đánh giá được khách quan và đảm bảo chất lượng, công ty cần đào tạo một số đánh giá viên. Đây là những người của công ty học những khóa đào tạo đánh giá viên của các công ty đăng kiểm và đạt được chứng chỉ đánh giá viên. Việc đánh giá nội bộ được tiến hành theo đúng hướng dẫn trong tài liệu của hệ thống (quy trình đánh giá nội bộ) và không bố trí đánh giá viên đánh giá bộ phận của mình, tương tự như kiểm tra chéo. Nếu cần có thể mời đánh giá viên bên ngoài vào đánh giá.

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Bà Rịa - Vũng Tàu kích cầu du lịch: Giá dịch vụ giảm tới 50%

16 Giờ trước

Hàng chục doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tham gia kích cầu du lịch, giảm giá dịch vụ nhưng chất lượng phục vụ không giảm.

Tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho luân chuyển hàng hóa

Ngày 05/06/2020 lúc 15:42

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 (AEM+3) trực tuyến, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, các nước thống nhất mục tiêu cao nhất là tiếp tục đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ, đảm bảo những chương trình hợp tác về kinh tế - xã hội.

Bám sát mục tiêu, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ

Ngày 05/06/2020 lúc 15:37

Trong những tháng đầu năm, dù chịu tác động của dịch bệnh Covid -19 song Bộ Công Thương đã chủ động đưa ra các chương trình, kế hoạch và giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

Hiện tại

27°

Mây rải rác

08/06

25° - 33°

Mưa giông vào buổi chiều

09/06

26° - 34°

Mưa giông vào buổi chiều

10/06

25° - 34°

Mưa giông vào buổi chiều

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 07/06/2020 00:55
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
USD23,130.0023,160.0023,340.00
AUD15,868.2716,028.5616,530.95
EUR25,737.7825,997.7627,050.38
GBP28,690.7028,980.5129,888.87
JPY205.45207.53215.93
SGD16,291.2116,455.7716,971.55
THB652.67725.19752.43
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 06/06/2020 23:55
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏa 2-KVND/L87508920
DO 0,001S-VVND/L1104011260
DO 0,05S-IIVND/L1074010950
E5 RON 92-IIVND/L1240012640
Xăng RON 95-IIIVND/L1312013380
Xăng RON 95-IVVND/L1322013480
Nguồn: Petrolimex
Cargo Transport Direct Flight Vietnam- Europe

Cargo Transport Direct Flight Vietnam- Europe

Ngày 28/05/2020 lúc 11:21

PTC-GSA, together with its aviation partners, launched a cargo direct flight from HCMC- Europe: cargo from HCMC will...