Thứ sáu, 25/06/2021Hotline: 0816 886 786Quảng cáo

Quản lý chất lượng: yêu cầu sống còn của Doanh nghiệp

(VLR) (Vietnam Logistics Review) Việc không ngừng nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm là yêu cầu sống còn của một doanh nghiệp. Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn này làm tăng giá trị của doanh nghiệp và xác nhận công ty luôn quản lý, kiểm soát và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

(Vietnam Logistics Review) Việc không ngừng nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm là yêu cầu sống còn của một doanh nghiệp. Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn này làm tăng giá trị của doanh nghiệp và xác nhận công ty luôn quản lý, kiểm soát và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Bài viết này không đi sâu giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO mà chỉ trình bày một số vấn đề qua kinh nghiệm áp dụng bộ tiêu chuẩn này ở nước ta.

Hướng tới Khách hàng

Đây là một trong những yêu cầu hàng đầu của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này có nghĩa là phải tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thường xuyên ghi nhận những góp ý, khiếu nại để cải tiến sản phẩm cho phù hợp. Đồng thời, sẵn sàng khắc phục sửa chữa những sai phạm cũng như tìm ra những biện pháp phòng ngừa sai sót tương tự trong tương lai.

ISO đã xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể cho các công việc trên qua những nội dung yêu cầu: quản lý nguồn lực, tạo sản phẩm (các quá trình/quy trình), đo lường phân tích và cải tiến, các sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa.

Dịch vụ logistics liên quan tới việc lưu thông, bảo quản và phân phối hàng hóa, do vậy, chất lượng của một dịch vụ logistics phải thể hiện trên các mặt: đảm bảo yêu cầu về thời gian, số lượng; đảm bảo hàng hóa qua dịch vụ phải được an toàn về mặt số lượng và chất lượng; phải thông báo thường xuyên cho chủ hàng về tình trạng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm đó; chi phí phải hợp lý.

Các vấn đề trên phải được lượng hóa cụ thể khi xây dựng các quá trình/quy trình tạo sản phẩm. Ví dụ công ty X đặt hạn mức thời gian xếp hàng cho một container 40" là 4 giờ, thì trong quy trình xếp hàng vào container phải xây dựng theo mức thời gian này. Ngay vấn đề phải thông báo thường xuyên cho chủ hàng... cũng phải cụ thể, chi tiết, ví dụ như thông báo hàng vào lúc 16 giờ,...

Yêu cầu hướng tới khách hàng phải được thể hiện qua việc thường xuyên sử dụng phiếu lấy ý kiến khách hàng để thu thập ý kiến. Các ý kiến này phải được thống kê phân tích nhằm đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Cải tiến, quản lý chất lượng

Một quá trình quản lý chất lượng phải qua các bước sau:

- Đề ra chính sách về chất lượng. Chính sách này do giám đốc ban hành, nghĩa là không thể bị vi phạm

- Xây dựng kế hoạch chất lượng cho một thời kì, thường là 1 năm

- Kiểm soát chất lượng

- Cải tiến chất lượng

Quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực thống nhất của mọi thành viên từ lãnh đạo cao nhất tới mọi thành viên trong công ty.

Trong nội dung của hệ thống quản lý chất lượng ngay từ đầu đã có các nội dung về cơ cấu tổ chức, trách nhiệm của từng người. Phần này thể hiện tổ chức, nhân sự và các trách nhiệm nhằm gắn kết toàn thể CBCNV công ty thành một bộ máy thực hiện việc quản lý chất lượng sản phẩm. Bộ máy này tuân thủ theo quy tắc đã đề ra trong tài liệu của hệ thống từ khâu đề ra mục tiêu chất lượng sản phẩm, chuẩn bị sản xuất, tạo sản phẩm, theo dõi chất lượng sản phẩm, ghi chép hồ sơ, phân tích tài liệu, sửa chữa những sai sót, đánh giá và cải tiến hệ thống,...

Tạo sản phẩm tuân thủ theo đúng quy trình

Quá trình tạo sản phẩm phải theo đúng các quy định của quá trình/quy trình mới đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên ngoài việc cán bộ, nhân viên, công nhân trực tiếp tạo sản phẩm, còn những bộ phận khác như cung cấp thiết bị vật tư, lao động cũng tham gia vào công việc này. Trong hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm các công việc này được quy định trong phần: các nguồn lực, bảo trì,...

Như vậy một sản phẩm làm ra đạt yêu cầu chất lượng cần được cung cấp thiết bị, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại, đúng thời gian và quá trình thực hiện sản phẩm phải đúng quy định, quy trình.

Việc theo dõi chất lượng sản phẩm cần nhận biết những sản phẩm nào không phù hợp (hỏng, sai,...) đồng thời phải nhận biết lỗi đó xảy ra ở đâu, do khâu nào làm sai,... Muốn làm được cần có ghi chép chi tiết từng bước công việc tạo sản phẩm, thiếu những ghi chép này không thể phân tích phát hiện ra lỗi xảy ra ở đâu, ở khâu nào. Những ghi chép này được chuyển cho phụ trách bộ phận và đồng gửi cho bộ phận thư kí hệ thống để lưu tại hồ sơ.

Phân tích các ghi chép trong quá trình thực hiện có thể tìm ra nguyên nhân của những lỗi đó. Có những lỗi nhỏ có thể sửa ngay tại quá trình tạo sản phẩm do
trưởng các bộ phận quyết định, sau đó có văn bản gửi bộ phận thư kí hệ thống. Các sai sót lớn cần được nghiên cứu cẩn thận và công ty cần xây dựng các biện pháp khắc phục, sự khắc phục phải được thực hiện và có báo cáo đầy đủ. Đồng thời cần xây dựng các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh lặp lại sai sót. Các báo cáo, phân tích sự việc, biên bản ghi các biện pháp khắc phục, biện pháp phòng ngừa cũng được lưu giữ tại hồ sơ của hệ thống.

Hồ sơ và tài liệu của hệ thống

Tài liệu của hệ thống bao gồm toàn bộ các văn bản quy định, thiết lập cho hệ thống, mọi thay đổi phải có sự phê duyệt của giám đốc công ty. Hồ sơ của hệ thống là toàn bộ báo cáo thực hiện của các cá nhân, bộ phận khi thực hiện, bao gồm: phân tích, kết luận, biện pháp khắc phục và các biện pháp phòng ngừa,…

Công ty cần lập một bộ phận chuyên trách đảm bảo việc thu thập, xử lý dữ liệu của hệ thống. Chức năng của bộ phận này là phổ biến các thay đổi về tài liệu của hệ thống tới các bộ phận trong công ty, thu thập các báo cáo về chất lượng, tổng hợp kết quả cho toàn công ty, xây dựng các biểu đồ chất lượng, chuẩn bị và tiến hành các đợt đánh giá hệ thống.

Điểm yếu nhất của các công ty là việc thực hiện đều đặn các báo cáo hàng ngày, báo cáo phân tích xử lý các trường hợp, khi có lỗi gây ra các sản phẩm không phù hợp, các sự cố gây ra tổn thất. Thiếu những báo cáo này hệ thống không thể hoạt động.

Sự minh bạch và đánh giá độc lập

Sự minh bạch cần được hiểu là mọi hoạt động của cá nhân, bộ phận có liên quan tới chất lượng sản phẩm phải được báo cáo đầy đủ, trung thực và đúng kì hạn. Các báo cáo này phải được lưu giữ trong hồ sơ của hệ thống, do phòng ban ISO quản lý. Một khó khăn về mặt tổ chức là Phòng ISO không phải là bộ phận quản lý trực tiếp các bộ phận khác, nên cần có sự chỉ đạo nghiêm túc của lãnh đạo công ty để các báo cáo này được gửi về bộ phận ISO.

Tương tự như vậy, hệ thống cần phải được đánh giá một cách độc lập. Để sự đánh giá được khách quan và đảm bảo chất lượng, công ty cần đào tạo một số đánh giá viên. Đây là những người của công ty học những khóa đào tạo đánh giá viên của các công ty đăng kiểm và đạt được chứng chỉ đánh giá viên. Việc đánh giá nội bộ được tiến hành theo đúng hướng dẫn trong tài liệu của hệ thống (quy trình đánh giá nội bộ) và không bố trí đánh giá viên đánh giá bộ phận của mình, tương tự như kiểm tra chéo. Nếu cần có thể mời đánh giá viên bên ngoài vào đánh giá.

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Nghiên cứu đầu tư khu logistics và công nghiệp hàng không 1.650 ha tại Cần Thơ

Ngày 23/06/2021 lúc 08:15

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký văn bản chấp thuận thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng tìm nhà đầu tư Khu dịch vụ Logistics và kho bãi container

Ngày 23/06/2021 lúc 06:54

Dự án Khu dịch vụ Logistics và kho bãi container được Hải Phòng mời gọi đầu tư với mục tiêu làm điểm trung chuyển các luồng hàng hóa nội địa, xuất nhập khẩu và quá cảnh; trung chuyển giữa các phương thức vận tải từ đường bộ sang đường biển và ngược lại nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics cũng như hoàn thiện chất lượng dịch vụ cảng biển.

VLA kiến nghị lùi thời gian thu phí cảng biển

Ngày 23/06/2021 lúc 08:21

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) kiến nghị nên dời thời gian bắt đầu thu phí cảng biển đến ngày 01/7/2022 thay vì ngày 01/7 sắp tới. Vì theo VLA, các doanh nghiệp hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch COVID-19. Trong khi đó, thời điểm thu phí hạ tầng cảng biển của TP. HCM cũng đang đến rất gần. Điều này đang gây áp lực rất lớn đến các doanh nghiệp khi đang phải đối diện với tình trạng phí chồng thêm phí…

Chuỗi cung ứng logistics 2021: Thách thức mới cũ liên tục xuất hiện

6 Giờ trước

Năm 2020 đi qua, chúng ta có thể phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi vô số thách thức do COVID-19 gây ra cho tất cả mọi người từ doanh nghiệp, trường học và cộng đồng đã tạm thời lắng xuống. Dù vậy, năm 2021 cũng không dễ dàng để mọi thứ về lại bình thường như trước. Nhiều thách thức liên quan đến đại dịch vẫn tồn tại, vẫn còn nhiều khó khăn ẩn giấu hơn - đó chính là các yếu tố của chuỗi cung ứng.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Vì sao chưa ký hợp đồng PPP?

10 Giờ trước

Liên danh nhà đầu tư trúng thầu tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết kế hoạch triển khai dự án đề ra trước đó đã đổ bể. “Việc đàm phán hợp đồng với Bộ GTVT bế tắc kéo dài, không biết đến bao giờ mới đủ cơ sở triển khai”, đại diện Liên danh cho biết. Hệ quả của việc chậm trễ này vừa gây thiệt hại cho doanh nghiệp vừa khiến thời gian hoàn thành tổng thể toàn dự án cao tốc Bắc - Nam chậm lại.

Diễn Châu - Bãi Vọt: Tuyến huyết mạch, trục xương sống trên cao tốc Bắc - Nam

11 Giờ trước

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng.

Thời tiết

Hiện tại

°

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 25/06/2021 19:45
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD17,027.6817,199.6817,738.94
EUR26,636.9426,906.0028,028.55
GBP31,182.2731,497.2532,484.78
JPY201.51203.55212.04
SGD16,731.4316,900.4317,430.31
THB640.04711.15737.86
USD22,880.0022,910.0023,110.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 25/06/2021 11:45
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1441014690
DO 0,001S-VVND/L1579016100
DO 0,05SVND/L1544015740
Xăng E5 RON 92-IIVND/L1904019420
Xăng RON 95-II,IIIVND/L2016020560
Xăng RON 95-IVVND/L2026020660
Nguồn: Petrolimex