/

Hải quan Đồng Nai triển khai Hải Quan điện tử và chuẩn bị tiếp nhận hệ thống thông quan hiện đại (VNACCS)

(VLR) Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2009 của Tổng Cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại Cục Hải quan Đồng Nai và Quyết định 864/QĐ-TCHQ ngày 29/04/2010 của Tổng cục Hải quan về phê duyệt kế hoạch triển khai mở rộng hải quan điện tử tại Hải quan Đồng Nai năm 2010.

Trong năm 2011, đơn vị đã đạt được kết quả như sau:

Số Chi cục Hải quan đã triển khai: 07/07 Chi cục, đạt 100%. Số doanh nghiệp thực tế tham gia: 501/600 doanh nghiệp đăng ký, đạt 83,50%. Tổng số tờ khai XNK điện tử là: 296.920 tờ khai, chiếm 88% tổng số tờ khai phát sinh. Kim ngạch xuất nhập khẩu: 13,071 tỷ USD, chiếm 90% tổng số kim ngạch XNK phát sinh. Qua kết quả thực hiện thủ tục tục hải quan điện tử vừa qua, Cục Hải quan Đồng Nai vượt mức chỉ tiêu của Ngành đề ra cho đơn vị năm 2011 là: 100% Chi cục, 80% kim ngạch và 80% tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Về chỉ tiêu thực hiện năm 2012: chỉ tiêu 100% Chi cục Hải quan, 90% kim ngạch, tờ khai XNK và 65% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử.

Về Kế hoạch triển khai năm 2012 và giai đoạn đến 2015:

- Năm 2012: Triển khai vận hành phiên bản nâng cấp chương trình hải quan điện tử phiên bản mới đã hoàn thiện và tích hợp áp dụng chữ ký số nâng cao an toàn, bảo đảm chính xác và mang tính xác thực cao từ năm 2012 trở đi và mở rộng thêm các loại hình. Triển khai thuận lợi hải quan điện tử tại tất cả các Chi cục Hải quan theo Kế hoạch nhằm đảm bảo chỉ tiêu đặt ra đối với các loại hình mới phát sinh như loại hình chế xuất, ứng dụng thanh khoản loại hình này theo chương trình riêng biệt để tăng hiệu quả và giảm thủ tục.

- Giai đoạn đến 2015: Phấn đấu đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá hải quan Đồng Nai giai đoạn đến 2015: 100% Chi cục Hải quan, 90% kim ngạch, tờ khai XNK và 75% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử.

+ Bước đầu triển khai thủ tục hải quan điện tử hiệu quả trên nền tảng của hệ thống mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lộ trình đến năm 2015 sẽ thực hiện theo mô hình xử lý dữ liệu điện tử tập trung theo tiến độ của ngành Hải quan.

+ Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử mở rộng với các nội dung: Triển khai việc tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa điện tử (e- Manifest); Xử lý dữ liệu thông quan điện tử (e-Clearance); Thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); Tiếp nhận, trao đổi thông tin giấy phép và C/O điện tử (e-C/O và e-Permit) với các cơ quan liên quan. Đồng thời, từng bước áp dụng mô hình xử lý dữ liệu thông quan điện tử tập trung.

Để góp phần trong việc thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng này, với quyết tâm cao độ của toàn Ngành trong việc tìm kiếm hệ thống CNTT tiên tiến, hiện đại, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Cục Hải quan địa phương với Tổng cục và nhóm triển khai dự án.

Ngày 21/03/2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản trong khuôn khổ dự án “Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS).

Mục tiêu của Dự án là:Xây dựng chuyển giao phần mềm thông quan theo công nghệ NACCS và CIS của Nhật Bản và trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu”.

Hệ thống VNACCS là Hệ thống thông quan hàng hoá tự động của Việt Nam (Tên tiếng Anh là Viet Nam Automated Cargo Clearance System). Hệ thống VNACCS sử dụng cho mục đích thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu. Chức năng nghiệp vụ cơ bản của VNACCS là 133 quy trình nghiệp vụ trực tuyến và 06 quy trình nghiệp vụ Batch (thực hiện theo gói tin). Hệ thống VNACCS sẽ cho phép kết nối với các đơn vị bên ngoài (Doanh nghiệp XNK, đại lý làm thủ tục, công ty Logictics, các hãng tàu, ...)

Hệ thống VCIS là Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (Tên tiếng Anh là Viet Nam Customs Intelligent Database System). Mục đích của Hệ thống VCIS là phục vụ cho việc thông quan hàng hóa, công tác quản lý rủi ro. Chức năng nghiệp vụ cơ bản của VCIS là 15 quy trình nghiệp vụ trực tuyến và 09 quy trình nghiệp vụ Batch.

Dự án VNACCS/VCIS có 3 cấu phần chủ yếu. Cấu phần 1 – xây dựng hệ thống phần mềm VNACCS/VCIS; cấu phần 2 – trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu hải quan để vận hành VNACCS/VCIS; cấu phần 3 – tư vấn, hỗ trợ quản lý hải quan

Trong số này, cấu phần 1 sẽ xây dựng phần mềm khai báo hải quan điện tử (e-Declaration), bản lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest), hoá đơn điện tử (e-Invoice), thanh toán điện tử (e-Payment), C/O điện tử (e-C/O) và Packing List điện tử (e-P/L).

Về thời gian thực hiện: Dự án được thực hiện trong vòng 2 năm (từ tháng 4/2012 – 3/2014). Dự kiến, từ nay đến tháng 11-2012 sẽ phải hoàn thành việc thiết kế chi tiết và thiết kế chương trình. Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2013 là giai đoạn phát triển hệ thống. Từ tháng 5 đến tháng 10/2013 sẽ thực hiện việc tích hợp hệ thống và kiểm tra hệ thống. Bắt đầu từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014 là giai đoạn sẽ chạy thử hệ thống. Và từ tháng 3/2014 Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ được vận hành chính thức trong hoạt động của Hải quan Việt Nam.

Để có thể triển khai thành công Dự án VNACCS/VCIS đòi hỏi phải có sự đồng thuận và quyết tâm cao của mỗi cán bộ lãnh đạo, của từng CBCC trong toàn ngành Hải quan và sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đứng trước một chủ trương lớn của Ngành về công tác cải cách, hiện đại hóa; Về phía Cục Hải quan Đồng Nai:

- Luôn khẳng định sự quyết tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Tổng cục và nhóm triển khai Dự án, báo cáo và tranh thủ tối đa sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện Dự án.

- Cử cán bộ tham gia vào việc thiết kế chi tiết, quy trình nghiệp vụ và phát triển hệ thống. Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Tổng cục tổ chức để vận hành hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan theo quy trình mới.

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ để tiếp nhận và triển khai hệ thống.

- Tổ chức hội thảo, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCC trong đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần vào sự thành công của Dự án VNACCS/VCIS.

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

VLA sẽ tổ chức hội nghị thường niên 2019 của Hiệp hội Giao nhận vận tải ASEAN

Ngày 17/06/2019 lúc 09:03

Ngày 12/6/2019, Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) do Chủ tịch Lê Duy Hiệp dẫn đầu đã tham dự Hội nghị giữa kỳ của Hiệp hội Giao nhận Vận tải ASEAN (AFFA) được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị lần này đã thông qua Chương trình đào tạo logistics của Viện đào tạo AFFA (ALI) trong năm 2019 dành cho các hiệp hội thành viên và quyết định việc tổ chức Hội nghị thường niên năm 2019.

Quảng Ngãi sẽ có bến cảng tổng hợp - container trị giá gần 3.800 tỷ đồng

Ngày 18/06/2019 lúc 10:32

Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát đã được chấp nhận chủ trương đầu tư Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát Dung Quất với quy mô từ 5 đến 6 triệu tấn/năm.

Đặc trưng quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ

Ngày 19/06/2019 lúc 16:04

Trong xu hướng toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, dịch vụ có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Năm 2007, ngành dịch vụ đóng góp 60% GDP của thế giới. Tại Hồng Kông lĩnh vực dịch vụ chiếm tới 90% GDP, tại Mỹ là 80% GDP, Nhật bản 74%, Anh và Pháp là 73%. Khi nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, con người có nhu cầu nhiều hơn đối với các sản phẩm dịch vụ như thẩm mỹ, giáo dục, giải trí,… và xu hướng tiêu dùng cận biên với dịch vụ lớn hơn nhiều so với sản phẩm hữu hình.

72% khí thải CO2 đến từ vận tải đường bộ

19 Giờ trước

Chiều ngày 19/6 tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) đã kết hợp với Học viện Mekong (MI) đồng tổ chức hội thảo với chủ đề “Hội thảo về Vận tải và Logistics xanh Phát triển bền vững”.Theo số liệu của GIZ 72% lượng khí thải CO2 thải ra môi trường từ các hoạt động vận tải đường bộ, trong đó vận tải hàng hóa chiếm 30-40%. Dự báo tại Châu Á đến năm 2030 khí thải CO2 từ hoạt động vận tải sẽ tăng lên từ 3 – 5 lần.

Viettel Post "lấn sân" sang thương mại điện tử

Ngày 19/06/2019 lúc 09:02

Sàn thương mại điện tử "Vỏ Sò" của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đặt mục tiêu trở thành sàn thương mại điện tử số 1 Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi lớn như Tiki, Lazada hay Shopee.

Thủ tướng cam kết hơn 2 tỷ USD đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 19/06/2019 lúc 08:58

Chính phủ cam kết nguồn vốn 2 tỷ USD tăng thêm so với giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư vào các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

Hiện tại

33°

Mây rải rác

21/06

25° - 32°

Mưa giông

22/06

25° - 32°

Mưa giông

23/06

25° - 30°

Mưa giông

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 20/06/2019 16:57
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD15,855.0815,950.7816,221.97
EUR25,930.3826,008.4126,688.09
GBP29,267.5829,473.9029,736.16
JPY213.63215.79222.40
SGD16,947.9417,067.4117,253.75
THB738.46738.46769.27
USD23,245.0023,245.0023,365.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 20/06/2019 11:57
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1561015920
DO 0,001S-VVND/L1695017280
DO 0,05S-IIVND/L1665016980
E5 RON 92-IIVND/L1923019610
Xăng RON 95-IIIVND/L2013020530
Xăng RON 95-IVVND/L2028020680
Nguồn: Petrolimex