/

Hải quan Đồng Nai triển khai Hải Quan điện tử và chuẩn bị tiếp nhận hệ thống thông quan hiện đại (VNACCS)

(VLR) Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2009 của Tổng Cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại Cục Hải quan Đồng Nai và Quyết định 864/QĐ-TCHQ ngày 29/04/2010 của Tổng cục Hải quan về phê duyệt kế hoạch triển khai mở rộng hải quan điện tử tại Hải quan Đồng Nai năm 2010.

Trong năm 2011, đơn vị đã đạt được kết quả như sau:

Số Chi cục Hải quan đã triển khai: 07/07 Chi cục, đạt 100%. Số doanh nghiệp thực tế tham gia: 501/600 doanh nghiệp đăng ký, đạt 83,50%. Tổng số tờ khai XNK điện tử là: 296.920 tờ khai, chiếm 88% tổng số tờ khai phát sinh. Kim ngạch xuất nhập khẩu: 13,071 tỷ USD, chiếm 90% tổng số kim ngạch XNK phát sinh. Qua kết quả thực hiện thủ tục tục hải quan điện tử vừa qua, Cục Hải quan Đồng Nai vượt mức chỉ tiêu của Ngành đề ra cho đơn vị năm 2011 là: 100% Chi cục, 80% kim ngạch và 80% tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Về chỉ tiêu thực hiện năm 2012: chỉ tiêu 100% Chi cục Hải quan, 90% kim ngạch, tờ khai XNK và 65% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử.

Về Kế hoạch triển khai năm 2012 và giai đoạn đến 2015:

- Năm 2012: Triển khai vận hành phiên bản nâng cấp chương trình hải quan điện tử phiên bản mới đã hoàn thiện và tích hợp áp dụng chữ ký số nâng cao an toàn, bảo đảm chính xác và mang tính xác thực cao từ năm 2012 trở đi và mở rộng thêm các loại hình. Triển khai thuận lợi hải quan điện tử tại tất cả các Chi cục Hải quan theo Kế hoạch nhằm đảm bảo chỉ tiêu đặt ra đối với các loại hình mới phát sinh như loại hình chế xuất, ứng dụng thanh khoản loại hình này theo chương trình riêng biệt để tăng hiệu quả và giảm thủ tục.

- Giai đoạn đến 2015: Phấn đấu đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá hải quan Đồng Nai giai đoạn đến 2015: 100% Chi cục Hải quan, 90% kim ngạch, tờ khai XNK và 75% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử.

+ Bước đầu triển khai thủ tục hải quan điện tử hiệu quả trên nền tảng của hệ thống mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lộ trình đến năm 2015 sẽ thực hiện theo mô hình xử lý dữ liệu điện tử tập trung theo tiến độ của ngành Hải quan.

+ Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử mở rộng với các nội dung: Triển khai việc tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa điện tử (e- Manifest); Xử lý dữ liệu thông quan điện tử (e-Clearance); Thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); Tiếp nhận, trao đổi thông tin giấy phép và C/O điện tử (e-C/O và e-Permit) với các cơ quan liên quan. Đồng thời, từng bước áp dụng mô hình xử lý dữ liệu thông quan điện tử tập trung.

Để góp phần trong việc thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng này, với quyết tâm cao độ của toàn Ngành trong việc tìm kiếm hệ thống CNTT tiên tiến, hiện đại, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Cục Hải quan địa phương với Tổng cục và nhóm triển khai dự án.

Ngày 21/03/2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản trong khuôn khổ dự án “Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS).

Mục tiêu của Dự án là:Xây dựng chuyển giao phần mềm thông quan theo công nghệ NACCS và CIS của Nhật Bản và trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu”.

Hệ thống VNACCS là Hệ thống thông quan hàng hoá tự động của Việt Nam (Tên tiếng Anh là Viet Nam Automated Cargo Clearance System). Hệ thống VNACCS sử dụng cho mục đích thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu. Chức năng nghiệp vụ cơ bản của VNACCS là 133 quy trình nghiệp vụ trực tuyến và 06 quy trình nghiệp vụ Batch (thực hiện theo gói tin). Hệ thống VNACCS sẽ cho phép kết nối với các đơn vị bên ngoài (Doanh nghiệp XNK, đại lý làm thủ tục, công ty Logictics, các hãng tàu, ...)

Hệ thống VCIS là Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (Tên tiếng Anh là Viet Nam Customs Intelligent Database System). Mục đích của Hệ thống VCIS là phục vụ cho việc thông quan hàng hóa, công tác quản lý rủi ro. Chức năng nghiệp vụ cơ bản của VCIS là 15 quy trình nghiệp vụ trực tuyến và 09 quy trình nghiệp vụ Batch.

Dự án VNACCS/VCIS có 3 cấu phần chủ yếu. Cấu phần 1 – xây dựng hệ thống phần mềm VNACCS/VCIS; cấu phần 2 – trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu hải quan để vận hành VNACCS/VCIS; cấu phần 3 – tư vấn, hỗ trợ quản lý hải quan

Trong số này, cấu phần 1 sẽ xây dựng phần mềm khai báo hải quan điện tử (e-Declaration), bản lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest), hoá đơn điện tử (e-Invoice), thanh toán điện tử (e-Payment), C/O điện tử (e-C/O) và Packing List điện tử (e-P/L).

Về thời gian thực hiện: Dự án được thực hiện trong vòng 2 năm (từ tháng 4/2012 – 3/2014). Dự kiến, từ nay đến tháng 11-2012 sẽ phải hoàn thành việc thiết kế chi tiết và thiết kế chương trình. Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2013 là giai đoạn phát triển hệ thống. Từ tháng 5 đến tháng 10/2013 sẽ thực hiện việc tích hợp hệ thống và kiểm tra hệ thống. Bắt đầu từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014 là giai đoạn sẽ chạy thử hệ thống. Và từ tháng 3/2014 Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ được vận hành chính thức trong hoạt động của Hải quan Việt Nam.

Để có thể triển khai thành công Dự án VNACCS/VCIS đòi hỏi phải có sự đồng thuận và quyết tâm cao của mỗi cán bộ lãnh đạo, của từng CBCC trong toàn ngành Hải quan và sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đứng trước một chủ trương lớn của Ngành về công tác cải cách, hiện đại hóa; Về phía Cục Hải quan Đồng Nai:

- Luôn khẳng định sự quyết tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Tổng cục và nhóm triển khai Dự án, báo cáo và tranh thủ tối đa sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện Dự án.

- Cử cán bộ tham gia vào việc thiết kế chi tiết, quy trình nghiệp vụ và phát triển hệ thống. Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Tổng cục tổ chức để vận hành hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan theo quy trình mới.

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ để tiếp nhận và triển khai hệ thống.

- Tổ chức hội thảo, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCC trong đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần vào sự thành công của Dự án VNACCS/VCIS.

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Thaco đầu tư xây dựng 4 dự án trọng điểm

Ngày 25/03/2019 lúc 10:14

Ngày 24/3/2019, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã tổ chức lễ khởi công 4 dự án lớn gồm Khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp; KCN cơ khí và ô tô Thaco Chu Lai mở rộng; Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và Khu nhà ở công nhân, tái định cư trong Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai. Đây là những dự án trọng điểm mang tính chiến lược cho giai đoạn phát triển mới theo hướng đa ngành của THACO và giai đoạn đầu tư mới của THACO tại Khu KTM mở Chu Lai.

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 100 tỷ USD sau gần 3 tháng

6 Giờ trước

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2019 đã tăng 13,6%, tương ứng tăng 1,31 tỷ USD so với nửa cuối tháng 2/2019. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 47 tỷ USD, tăng 5,4%, tương ứng tăng 2,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Apple trình làng dịch vụ truyền hình trực tuyến mới

11 Giờ trước

Ngày 26/3, Apple trình làng một dịch vụ truyền hình trực tuyến mới cho phép người dùng của 1,4 tỷ thiết bị điện tử trên toàn thế giới truyền dữ liệu về các bộ phim và các chương trình truyền hình.

Thủ tướng muốn VISA hỗ trợ Việt Nam phát triển thanh toán điện tử

12 Giờ trước

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, là điều kiện thuận lợi để VISA mở rộng làm ăn tại Việt Nam.

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

Hiện tại

34°

Nhiều mây

27/03

27° - 38°

Nhiều mây

28/03

27° - 39°

Nhiều mây

29/03

27° - 40°

Nhiều mây

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 26/03/2019 19:53
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD16,322.0516,420.5716,599.91
EUR26,034.3926,112.7326,765.02
GBP30,240.8930,454.0730,725.17
JPY203.55205.61211.57
SGD16,967.7617,087.3717,273.99
THB718.41718.41748.37
USD23,150.0023,150.0023,250.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 26/03/2019 11:53
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1488015170
DO 0,001S-VVND/L1606016380
DO 0,05S-IIVND/L1586016170
E5 RON 92-IIVND/L1721017550
Xăng RON 95-IIIVND/L1854018910
Xăng RON 95-IVVND/L1869019060
Nguồn: Petrolimex