/

Một số ý kiến về dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính Hải quan

(VLR) Qua hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP (7.6.2007) của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (HQ) và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP (18.2.2009) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập trong quy định chế tài xử phạt, khung xử phạt; thiếu trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế; hạn chế do hành vi vi phạm không phù hợp với tình hình hiện nay nhất là sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực áp dụng vào 1.7.2013.

Qua hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP (7.6.2007) của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (HQ) và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP (18.2.2009) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập trong quy định chế tài xử phạt, khung xử phạt; thiếu trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế; hạn chế do hành vi vi phạm không phù hợp với tình hình hiện nay nhất là sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực áp dụng vào 1.7.2013.

Bên cạnh đó, các chính sách, thủ tục đối với các loại hình hàng hóa như hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng chính thức thủ tục HQĐT theo Quyết định số 87/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phát sinh một số hành vi vi phạm mới về thủ tục HQ. Cũng như việc triển khai thí điểm trên toàn quốc thủ tục thông quan điện tử đối với phương tiện vận tải là tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đã có tác động đến các hoạt động khai báo của các đại lý tàu biển và người đại diện của thuyền trưởng khi tàu đến và đi từ các cảng biển VN.

Do đó, cùng với các chương trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa HQ để thực hiện Chiến lược HQ đến năm 2020, nâng cao trách nhiệm phục vụ của công chức HQ và tính tuân thủ của DN, vừa qua ngành HQ đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực HQ (dự thảo NĐ).

Qua nghiên cứu Dự thảo và để mở rộng đường dư luận, nhất là các DN xuất nhập khẩu, các DN hoạt động trong lĩnh vực logistics… góp tiếng nói cùng ngành HQ để các hành vi vi phạm hành chính được xử phạt đúng và phù hợp với tình hình thực tế, chúng tôi xin trao đổi một số ý vấn đề sau:

Thứ nhất, việc ban hành một nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực HQ là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật HQ (sửa đổi) và Luật Quản lý thuế (sửa đổi, bổ sung); đồng thời đảm bảo góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của DN và trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật cho phù hợp với tiến trình hội nhập sâu vào khu vực và thế giới của VN. Việc ban hành các quy định về xử phạt vi phạm hành chính một cách rõ ràng, minh bạch không những giúp cho việc tuân thủ pháp luật HQ được nghiêm minh mà còn là công cụ để ngành HQ thực hiện chức năng quản lý của mình. Vì vậy, xét trên cơ sở thực tiễn cũng như cơ sở pháp lý, việc ban hành nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính về HQ để đảm bảo nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về HQ, tạo thuận lợi và công bằng, nâng cao tính tuân thủ của DN là rất cần thiết hiện nay.

Thứ hai, nội dung các điều khoản cần được cụ thể hóa càng chi tiết thì càng giúp cho việc thực thi và tuân thủ tốt hơn. Chẳng hạn như quy định về xử phạt vi phạm về khai HQ thì cần phải bao quát tất cả các loại hình khai báo bao gồm cả loại hình hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu và chuyển cảng, chuyển cửa khẩu chứ không chỉ có hai loại hình khai HQ là hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu như trong dự thảo NĐ. Đối với xử phạt liên quan đến hồ sơ thanh khoản thì dự thảo NĐ chỉ mới đề cấp đến DN trong khu phi thuế quan bị xử phạt khi lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ thanh khoản. Như vậy là chưa đầy đủ vì liên quan đến hồ sơ thanh khoản còn có cả loại hình DN nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và gia công xuất khẩu. Do đó, cần bổ sung hai loại hình DN này vào dự thảo NĐ.

Thứ ba, quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế gian lận thuế thì cần có một số quy định xử phạt cho sát với thực tiễn. Chẳng hạn như cần bổ sung việc xử phạt đối với hành vi bán hàng miễn thuế không đúng tiêu chuẩn vào dự thảo NĐ vì nếu chỉ quy định đối tượng như trong dự thảo NĐ thì sẽ bỏ sót hành vi bán hàng miễn thuế không đúng tiêu chuẩn định lượng quy định. Đây là thực tiễn ở VN do đang áp dụng chế độ bán hàng miễn thuế cho đối tượng khách nhập cảnh được mua hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế của VN khi nhập cảnh. Bên cạnh đó, cơ quan HQ đang thí điểm hoàn thuế VAT cho khách du lịch là người nước ngoài đã mua hàng hóa ở nội địa sẽ được hoàn thuế VAT khi xuất cảnh. Trong đó, phi hành đoàn là người nước ngoài, khách xuất cảnh là người VN thì không được hưởng ưu đãi này. Do đó, đề nghị bổ sung thêm quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi hoàn thuế hàng miễn thuế không đúng với đối tượng quy định.

Thứ tư, cần xác định rõ thẩm quyền xử phạt của các cơ quan quản lý nhà nước. Chẳng hạn như dự thảo NĐ quy định hành vi “Quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh không đúng nội dung giấy phép của cơ quan có thẩm quyền” sẽ không thống nhất với việc xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Cảng vụ trong lĩnh vực hàng hải. Cụ thể, khi phương tiện vận tải là tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép rời cảng (Port Clearance) do Cảng cụ hàng hải cấp cho tàu thì Cảng vụ hàng hải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, cùng một hành vi vi phạm mà có hai cơ quan quản lý nhà nước tại cảng xử phạt là không phù hợp.

Để thống nhất cách hiểu trong triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này, đề nghị phân chia các hành vi trên theo hướng cụ thể, rõ ràng. Theo đó, đề nghị tách riêng các hành vi vi phạm đối với hàng hóa (do HQ xử phạt) và phương tiện vận tải (do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành xử phạt. Ví dụ: Máy bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vi phạm sẽ do Cảng vụ hàng không xử phạt; tàu biển vi phạm do Cảng vụ hàng hải xử phạt).

Thứ năm, việc xử phạt các trường hợp quy định hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục HQ, hàng hóa không có chủ sở hữu, hàng hóa nhập khẩu buộc phải đưa ra khỏi lãnh thổ VN hoặc buộc phải tái xuất cần phải tuân thủ tập quán, quy định về buôn bán quốc tế.

Dự thảoNĐcó nêu trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đúng với hợp đồng mà người nhận hàng từ chối nhận hàng thì bị xử lý. Theo đó, sau 30 ngày thông báo mà không có người đến nhận thì bị tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm. Quy định như vậy là không phù hợp với tập quán buôn bán quốc tế vì có trường hợp người bán giao hàng cho người mua không đúng chất lượng, số lượng... như cam kết trong hợp đồng thì người mua có quyền từ chối không nhận hàng. Người bán, do điều kiện về khoảng cách địa lý không thể xử lý sự việc trong thời hạn 30 ngày được hoặc việc nhận lại hàng thì tốn kém hơn là từ bỏ. Trong khi đó, người vận tải cũng đã hoàn thành nghĩa của mình thì không tham gia vào giải quyết sự việc. Do đó, dự thảo NĐ nên quy định cụ thể trường hợp này là phải có ý kiến từ bỏ của người bán hoặc người được người bán ủy quyền có đơn từ bỏ thì mới áp dụng vào thực tiễn được. Đồng thời, nếu người bán không từ bỏ mà tìm cách tái xuất lô hàng đi nước thứ 3 thì không áp dụng theo quy định trong dự thảo NĐ được mặc dù thời hạn đã quá 30 ngày.

Cuối cùng, để đảm bảo dễ dàng cho người thực thi cũng như bị xử phạt, hạn chế tối đa tham nhũng, tiêu cực, tuỳ tiện áp dụng mức phạt thì việc quy định cụ thể mỗi hành vi chỉ có một mức phạt như HQ một số nước áp dụng là hết sức cần thiết. Việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ có hiệu quả hơn nếu ngành HQ liệt kê đầy đủ, chi tiết các hành vi vi phạm và áp dụng mỗi hành vi một mức phạt duy nhất khi thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực HQ.

----------------------------------------------

(*) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp

Trần Thoang

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Vietstar Airlines - hãng hàng không thứ 6 được cấp phép bay tại Việt Nam

12 Giờ trước

Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức cấp phép bay cho Hãng hàng không Vietstar Airlines. Đây là hãng hàng không thứ 6 được cấp phép bay ở Việt Nam.

Vốn đầu tư Trung Quốc vào Mỹ giảm 90% từ khi ông Trump làm tổng thống

12 Giờ trước

Đầu tư trực tiếp (FDI) của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2016, với các ngành chứng kiến lượng vốn sụt mạnh gồm bất động sản, công nghệ, ôtô và nông nghiệp.

Cần tăng kiểm tra, giám sát và nghiệm thu dự án đầu tư từ Trung Quốc

12 Giờ trước

Tại Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu Nhận định về vốn đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) tổ chức chiều 22/7, các chuyên gia chỉ ra những đặc điểm, tình hình cũng như hệ lụy của dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc ở Việt Nam.

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

Hiện tại

33°

Mây rải rác

24/07

25° - 33°

Mưa giông

25/07

25° - 31°

Mưa giông

26/07

25° - 33°

Mưa giông rải rác

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 23/07/2019 20:54
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD16,077.4716,174.5216,453.11
EUR25,781.1225,858.7026,641.04
GBP28,615.2728,816.9929,079.75
JPY207.66209.76215.89
SGD16,836.5616,955.2517,144.11
THB737.04737.04767.95
USD23,155.0023,155.0023,275.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 23/07/2019 11:54
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1595016260
DO 0,001S-VVND/L1729017630
DO 0,05S-IIVND/L1699017320
E5 RON 92-IIVND/L2027020670
Xăng RON 95-IIIVND/L2123021650
Xăng RON 95-IVVND/L2138021800
Nguồn: Petrolimex