Thứ tư, 23/06/2021Hotline: 0816 886 786Quảng cáo

Trò chuyện cùng các lãnh đạo VLA

(VLR) Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), qua 25 năm hình thành và phát triển, vượt qua những khó khăn, thách thức của những ngày đầu mới thành lập, hiện nay là một tổ chức uy tín trong việc kết nối các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động ngành dịch vụ logistics trong nước và quốc tế. Nhân sự kiện đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập, Tạp chí Vietnam Logistics Review đã gặp gỡ, trao đổi với các vị lãnh đạo VLA qua các thời kỳ để hiểu rõ hơn về các dấu mốc quan trọng của VLA sau 25 năm.

Ông Phạm Trọng Hoài, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam - VIFFAS giai đoạn (1994 - 1997)

Ông Phạm Trọng Hoài, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam - VIFFAS giai đoạn (1994 - 1997)

Thưa ông, có thể nói, ông là người đã có công đặt nền móng đầu tiên cho hoạt động của Hiệp hội VIFFAS (nay là Hiệp hội VLA), xin ông cho biết bối cảnh ra đời và thành công bước đầu của VIFFAS trong những ngày đầu thành lập?

Trước thời kỳ mở cửa 1986, hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam bị “độc quyền ngoại thương” bởi một số doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 1993, để đáp ứng nhu cầu mở rộng, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ra nước ngoài trong những năm đầu nền kinh tế Việt Nam mở cửa, tại Quyết định số 5874/KTTV ngày 18.11.1993 của Chính phủ, Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam (VIFFAS) chính thức được thành lập chỉ với 7 hội viên, đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Đến năm 1994, với việc Hiệp hội VIFFAS trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Giao nhận Quốc tế (FIATA) và sau đó là thành viên của Hiệp hội Giao nhận Đông Nam Á (AFFA) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, kho vận mở rộng hợp tác, tìm kiếm khách hàng, đối tác trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, khi là thành viên của FIATA, việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics trong nước cũng thuận lợi hơn, bởi các doanh nghiệp không cần phải đưa người đi đào tạo ở nước ngoài mà các chương trình giảng dạy của ngành logistics đã được các chuyên gia nước ngoài đào tạo trực tiếp tại Việt Nam.

Ông Bùi Ngọc Loan, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam giai đoạn (2000 - 2010)

Ông Bùi Ngọc Loan, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam giai đoạn (2000 - 2010)

Được biết, ông đã trải qua 3 nhiệm kỳ ở cương vị lãnh đạo Hiệp hội VIFFAS, ông có thể chia sẻ thêm những thành quả mà VIFFAS đã đạt được trong việc phát triển Hội viên trong nước với các tổ chức nước ngoài? Qua rất nhiều năm gắn bó, theo ông Hiệp hội VIFFAS (nay là VLA) cần phải làm gì để phát triển và có những đóng góp thiết thực hơn cho nền kinh tế Việt Nam?

Qua nhiều năm hoạt động, Hiệp hội VIFFAS ngày càng nhận được sự tín nhiệm của các Hội viên, trở thành tổ chức quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong nước với quốc tế. Uy tín của VIFFAS càng được khẳng định qua việc đăng cai tổ chức thành công hội nghị AFFA lần thứ 10 vào tháng 11.2000, tại Hà Nội và rất nhiều hội nghị trong nước và quốc tế có ý nghĩa, tầm quan trọng khác nhau.

Hiện nay, tôi đã nghỉ hưu, dù vậy hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics là phần đời, phần nghề mà tôi đã gắn bó gần hết cuộc đời. Theo tôi, để ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển thì Hiệp hội VLA cần tạo ra thêm nhiều kênh tương tác với các cơ quan Chính phủ, ban ngành liên quan để các cơ quan ấy có thể hiểu tầm quan trọng của ngành đối với nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn hội nhập. Cần phải thấy rằng, quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông vận tải là điều hết sức quan trọng đối với việc lưu thông hàng hóa.

Chúng ta cần có cơ chế chính sách về luật, khung pháp lý, tiền tệ để nền kinh tế, ngành dịch vụ logistics có cơ hội phát triển nhanh, mạnh hơn. Một điều nữa là, các trung tâm đào tạo cần xây dựng những chương trình đạo tạo phù hợp với thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp logistics trong hiện tại và lâu dài.

Ông Đỗ Xuân Quang, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam, giai đoạn (2010 - 2015)

Ông Đỗ Xuân Quang, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam, giai đoạn (2010 - 2015)

Thưa ông, được biết trong giai đoạn này Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam (VIFFAS) được đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), xin ông cho biết ý nghĩa của việc đổi tên này, và đồng thời chia sẻ thêm những điểm nhấn nổi bật khác trong hoạt động của VLA giai đoạn này?

Hiệp hội VIFFAS ra đời từ năm 1993, bao gồm các doanh nghiệp cung ứng vận tải, giao nhận, kho bãi, cảng, dịch vụ logistics, các dịch vụ đại lý hải quan, xuất nhập khẩu... Ngoài ra, các hiệp hội khác như Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA); Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA); Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam (VISABA); Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA); Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (VNSC); cùng các tổ chức, doanh nghiệp khác như: ngân hàng, bảo hiểm, giám định, tư vấn, phân phối bán lẻ, xuất nhập khẩu... cũng tham gia đóng góp vào sự phát triển của ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Tuy nhiên trên thực tế, các hiệp hội trong ngành logistics tại Việt Nam chưa xác lập được liên kết ngành, thiếu hợp tác để bổ sung các lợi thế cho nhau. Do mỗi hiệp hội có các đặc thù khác nhau nên việc tiếp cận với các cơ quan quản lý ngành cũng ở những góc độ khác nhau, từ đó khó có thể tạo nên các chính sách thống nhất, đồng bộ cho ngành dịch vụ logistics, đặc biệt là trong các vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trước yêu cầu cần phải có hiệp hội logistics quốc gia, để tạo nên sự đồng bộ trong ngành, Ban chấp hành Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam đã mạnh dạn đề xuất đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), và được Bộ Nội vụ chấp thuận tại Quyết định số 07/QĐ-BNV ngày 4.1.2013.

Sau khi trở thành Hiệp hội logistics quốc gia, VLA đã đẩy mạnh hơn việc hợp tác, kết nối với các tổ chức hoạt động logistics khu vực và thế giới như: FIATA, AFFA. Về đào tạo, thời kỳ này VLA đã thành lập được Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam (VLI) phụ trách đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho hoạt động của ngành. Về truyền thông, đã xây dựng được kênh truyền thông mạnh là Tạp chí Vietnam Logistics Review làm cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, là cầu nối giữa Hội viên và Ban chấp hành; giữa Hội viên với cơ quan quản lý và giữa các Hội viên với nhau.

Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Thưa ông, là người đương nhiệm ở vị trí Chủ tịch Hiệp hội, xin ông chia sẻ về định hướng phát triển Hiệp hội VLA nói riêng và ngành dịch vụ logistics Việt Nam nói chung hiện nay như thế nào?

Nhiệm vụ chủ yếu của Hiệp hội, hội viên Hiệp hội và toàn ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay là thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025” mà Quyết định 200/QĐ/TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Trước mắt, Hiệp hội sẽ tập trung vào việc phát triển và phục vụ hội viên, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Hội viên, phát huy vai trò của Hội viên. Làm tốt công tác phản biện xã hội của Hiệp hội ngành nghề, là cầu nối phản ánh các ý kiến của Hội viên đóng góp với nhà nước về xây dựng các đường lối chính sách, thể chế liên quan đến ngành dịch vụ logistics. Kết nối hội viên với nhau và với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, các chủ hàng thuê dịch vụ trong nước và nước ngoài, qua đó hỗ trợ Hội viên phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao và sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ logistics mới nhằm đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng của đất nước. Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với tổ chức FIATA, AFFA và các Hiệp hội dịch vụ logistics khu vực và thế giới, thực hiện các thỏa thuận hợp tác khu vực và quốc tế mà Hiệp hội đã và sẽ ký kết. Có các đề xuất mang tính đột phá với Nhà nước trong việc phát triển ngành dịch vụ logistics nói riêng và kinh tế nói chung, như đã nêu trong Sách trắng – VLA 2018...

Hồng Út

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Nghệ An, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt gần 7,6%

21 Giờ trước

Tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An vẫn ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61%; đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh thu hút đầu tư đạt trên 500 triệu USD vào các khu công nghiệp

Ngày 21/06/2021 lúc 16:00

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Vĩnh Phúc có 14 khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư

Ngày 19/06/2021 lúc 08:14

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 14 khu công nghiệp (KCN) được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích quy hoạch là hơn 2.773 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp quy hoạch là hơn 2.020 ha.

TP. HCM đầu tư nhiều loại hình vận tải đường thủy

4 Giờ trước

Giai đoạn 2021 - 2030, TP.HCM đầu tư nhiều loại hình vận tải buýt đường thủy, taxi thủy phục vụ vận tải hành khách đô thị và du lịch.

VLA kiến nghị lùi thời gian thu phí cảng biển

4 Giờ trước

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) kiến nghị nên dời thời gian bắt đầu thu phí cảng biển đến ngày 01/7/2022 thay vì ngày 01/7 sắp tới. Vì theo VLA, các doanh nghiệp hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch COVID-19. Trong khi đó, thời điểm thu phí hạ tầng cảng biển của TP. HCM cũng đang đến rất gần. Điều này đang gây áp lực rất lớn đến các doanh nghiệp khi đang phải đối diện với tình trạng phí chồng thêm phí…

Hơn 6,6 tỷ USD hàng hoá xuất khẩu được hưởng ưu đãi theo EVFTA

4 Giờ trước

Theo thống kê mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực (ngày 1/8/2020-PV) đến ngày 4/6/2021, các cơ quan, tổ chức được uỷ quyển cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu EUR.1 đã cấp 180.551 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch hơn 6,6 tỷ USD đi 27 nước EU.

Thời tiết

Hiện tại

°

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 23/06/2021 11:45
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD16,944.3417,115.4917,652.09
EUR26,653.8126,923.0428,046.27
GBP31,292.5731,608.6532,599.64
JPY201.83203.87212.37
SGD16,710.8816,879.6717,408.88
THB642.29713.65740.46
USD22,910.0022,940.0023,140.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 23/06/2021 11:45
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1441014690
DO 0,001S-VVND/L1579016100
DO 0,05SVND/L1544015740
Xăng E5 RON 92-IIVND/L1904019420
Xăng RON 95-II,IIIVND/L2016020560
Xăng RON 95-IVVND/L2026020660
Nguồn: Petrolimex