Thứ bảy, 08/05/2021Hotline: 0906 779982Quảng cáo

Hơn 500 dòng thuế nhập khẩu từ Cuba được xóa bỏ từ năm 2019

(VLR) Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022.

Mở cửa 99,5%

Nội dung đầu tiên được Bộ Tài chính đưa ra là nguyên tắc chuyển đổi thuế suất danh mục hàng hóa cam kết của Việt Nam với Cuba từ AHTN2012 sang AHTN2017. Cam kết của Việt Nam trong Hiệp định này được xây dựng trên cơ sở AHTN2012. Việt Nam dành ưu đãi cho Cuba đối với 475 dòng hàng, trong đó có 431 mặt hàng xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Phạm vi tự do hóa chiếm gần 100% kim ngạch.

Nhằm triển khai thực hiện cam kết trong Hiệp định, tuân thủ Hiệp định hải quan ASEAN liên quan đến việc áp dụng Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) phiên bản 2017 của ASEAN và Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa phiên bản 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới, Bộ Tài chính đã tiến hành chuyển đổi biểu thuế của Hiệp định từ AHTN 2012 sang AHTN 2017 để làm cơ sở ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho giai đoạn 2019-2022.

Do thay đổi Danh mục từ AHTN 2012 sang AHTN 2017, biểu thuế có 34 dòng hàng AHTN2017 ở cấp độ 8 số bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã hàng, tách gộp dòng. Đây là những dòng hàng được gộp từ các dòng hàng theo AHTN2012 có mức thuế suất cam kết với Cuba theo danh mục EIF (xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực) và các dòng hàng thuộc diện không có trong danh mục cam kết với Cuba.

Đối với những dòng hàng này, do việc chuyển đổi mã HS trong Hiệp định không có hướng dẫn riêng nên Bộ Tài chính đã xây dựng thuế suất theo nguyên tắc lấy thuế suất của dòng ANTN2012 có mức thuế suất thấp nhất (xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với 34 dòng hàng AHTN2017) nhằm mục đích không làm giảm ưu đãi thuế nêu tại Phụ lục 2-B về Cắt giảm và/hoặc xóa bỏ thuế thuộc Hiệp định, đảm bảo hướng dẫn chuyển đổi thuế theo thông lệ của WTO, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện. Nguyên tắc này được đặt ra dựa trên các cơ sở: Cuba là đối tác đặc biệt; kim ngạch XNK từ Cuba đối với các dòng hàng được gộp hầu như không đáng kể và đặc thù của Biểu ban hành thực hiện thuế suất cam kết của Việt Nam trong Hiệp định là Biểu từng phần (chỉ gồm 563 dòng thuế); đảm bảo đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế và áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự.

Về tổng thể, sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017, Việt Nam dành cho Cuba mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm 99,5% số dòng thuế, tương đương kim ngạch nhập khẩu giá trị 5,66 triệu USD.

Số thu thuế nhập khẩu từ thị trường Cuba của Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 2,1 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên giảm xuống 50%, còn khoảng 1 tỷ đồng năm 2018. Tương tự, số thu thuế Giá trị gia tăng tăng từ khoảng 5,85 triệu đồng năm 2016 lên khoảng 10,3 triệu đồng trong năm 2017 (76%) và giảm xuống 7,23 tỷ đồng năm 2018 (khoảng 30%). Số thu thuế Tiêu thụ đặc biệt tăng từ 0,6 tỷ đồng năm 2016 lên khoảng 1,54 tỷ đồng năm 2017 (khoảng 155%) và giảm xuống mức 1,46 tỷ đồng năm 2018 (giảm 5,5%). Tổng giá trị nhập khẩu từ Cuba năm 2018 giảm khoảng 28% so với năm 2017 tập trung chủ yếu vào nhóm mặt hàng “Dược phẩm” (giảm 26%) dù thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2018 là 0%. Tuy nhiên số thu từ thuế nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu từ "Chế phẩm thực phẩm khác" (mã hàng 2106.90.70, 2106.90.99) và "Nguyên phụ liệu thuốc lá" (mã hàng 2402.10.00) giảm 28% do kim ngạch nhập khẩu của hai nhóm hàng này giảm.

Tỷ lệ giảm thu 22%

Về thuế suất, thuế suất Việt Nam - Cuba được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo Lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam quy định tại Hiệp định Thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Cuba. Về tổng thể, Biểu thuế theo AHTN 2017 giai đoạn 2018-2022 gồm 563 dòng thuế AHTN2017 theo cấp độ 8 số. Lộ trình cắt giảm thuế quan trong Biểu thuế ban hành được áp dụng cho 4 giai đoạn gồm: Từ ngày có hiệu lực đến 31/12/2019; từ 1/1/2020 đến 31/12/2020; từ 1/1/2021 đến 31/12/2021; từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.

Theo kết cấu mới của Biểu thuế đính kèm dự thảo Nghị định, số dòng thuế thuộc các danh mục cam kết theo AHTN 2017 là 563 dòng thuế với 514 dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, chiếm 91,3%; 46 dòng thuế cắt giảm theo lộ trình, chiếm 8,2% và 3 dòng thuế duy trì thuế suất cơ sở, chiếm 0,5%.

Đánh giá về tác động tới số thu, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính cho hay, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, mức thuế suất trung bình tại Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba giảm dần đều từ 3,43% năm 2019 xuống 2,12% năm 2022. Giả định kim ngạch nhập khẩu năm 2019 và các năm giai đoạn 2020-2022 không đổi so với năm 2018 và tỷ lệ sử dụng chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019-2022 không đổi qua các năm, mức cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba sẽ dẫn đến giảm số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác. Trên cơ sở đó, nếu mức tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu từ đối tác và tỷ lệ sử dụng chứng nhận xuất xứ thống kê thực tế theo từng năm tăng đủ để bù đắp mức giảm số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác nêu trên thì dự kiến sẽ dẫn đến tăng thu từ hoạt động nhập khẩu và ngược lại sẽ dẫn đến giảm thu.

Giả định mức tận dụng ưu đãi xuất xứ hàng hóa Việt Nam – Cuba đạt tỷ lệ 35% là mức tận dụng ưu đãi cao so với mức tận dụng ưu đãi trung bình tại các Hiệp định thương mại tự do năm 2016 và 2017, lúc đó, ước tính thu thuế nhập khẩu năm 2019 sẽ đạt 754,95 triệu đồng và giảm dần trong các năm tiếp theo. Đến năm 2022, ước tính giảm thu thuế nhập khẩu là 234,8 triệu đồng. Và tỷ lệ giảm thu thuế nhập khẩu trung bình giai đoạn 2019-2022 là 22%.

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cuba đã được ký kết vào ngày 9/11/2018 sau hai năm đàm phán. Hiệp định này thay thế Hiệp định giữa hai Chính phủ về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác được ký vào 8/4/1996. Ngày 7/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về việc ký Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba. Đến nay, Bộ Công Thương đang chủ trì triển khai các thủ tục phê duyệt Hiệp định này.
Báo Hải Quan Online

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Tận dụng cơ hội từ EVFTA

Ngày 04/05/2021 lúc 08:59

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia với nhiều cam kết sâu, rộng, bao hàm cả những nội dung truyền thống và phi truyền thống. EVFTA được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi, tuy nhiên, cũng không ít thách thức đối với kinh tế của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung…

4 tháng, xuất siêu gần 1,3 tỷ USD

Ngày 04/05/2021 lúc 08:54

Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát tại nhiều quốc gia trên thế giới, dự báo hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp (DN) Việt phải chủ động hơn trong chiến lược kinh doanh cũng như tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới có thể giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu.

Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Ngày 07/05/2021 lúc 07:56

Theo thống kê của Sở Công Thương, 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhóm hàng nông sản thực phẩm đạt 4,3 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ; nhóm hàng thủy sản 21,3 triệu USD, tăng 10,4% so cùng kỳ.

'Tử thần' rình rập trên đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

13 Giờ trước

Tuy là tuyến đường huyết mạch giao thương giữa các tỉnh Bắc Trung bộ với nước CHDCND Lào nhưng nhiều năm qua, quốc lộ 8A từ trung tâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Thực trạng Việc tuyến QL8A hư hỏng, xuống cấp gây hạn chế trong thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu này.

Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh cần lưu ý gì?

13 Giờ trước

Xung quanh câu chuyện đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm của Việt Nam tại thị trường nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen cho rằng, việc đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh sẽ giúp các doanh nghiệp được bảo vệ tên của sản phẩm hoặc dịch vụ. Đồng thời, thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai muốn sử dụng thương hiệu mà không có sự cho phép của doanh nghiệp, đặc biệt là những đối tượng làm hàng giả, hàng nhái.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia đạt gần 2,7 tỷ USD

Ngày 07/05/2021 lúc 16:22

Chiều ngày 6/5/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Campuchia.

Thời tiết

Hiện tại

°

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 08/05/2021 21:45
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD17,497.1017,673.8418,227.93
EUR26,988.3227,260.9328,398.23
GBP31,241.1331,556.7032,546.02
JPY205.26207.34215.99
SGD16,865.6417,036.0017,570.09
THB653.85726.50753.79
USD22,950.0022,980.0023,160.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 08/05/2021 11:49
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1282013070
DO 0,001S-VVND/L1449014770
DO 0,05SVND/L1414014420
Xăng E5 RON 92-IIVND/L1780018150
Xăng RON 95-II,IIIVND/L1897019340
Xăng RON 95-IVVND/L1907019450
Nguồn: Petrolimex
Công ty Cổ phần Tiếp vận Texhong Tân Cảng tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng

Công ty Cổ phần Tiếp vận Texhong Tân Cảng tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng

Ngày 29/04/2021 lúc 11:05

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên dịch vụ khách hàng- Mô tả công việc:    + Tiếp nhận các đơn hàng dịch vụ logistics từ khách...