Cả nước sẽ có 19 khu kinh tế ven biển

Thời sự - Logistics - Ngày đăng : 10:29, 03/06/2021

(VLR) Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, quy hoạch phát triển các khu kinh tế (KKT) ven biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 19 KKT ven biển với tổng diện tích khoảng 871,5 nghìn ha (tính cả diện tích mặt biển). 19 KKT ven biển này diện tích đất liền khoảng 582,3 nghìn ha (chiếm khoảng 1,75% diện tích) và 289,2 nghìn ha diện tích mặt biển.

Cả nước sẽ có 19 KKT ven biển (trong ảnh là KKT Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh: Trường Lâm)

Cả nước sẽ có 19 KKT ven biển (trong ảnh là KKT Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh: Trường Lâm)

Cụ thể, 18 KKT được thành lập với tổng diện tích 857,6 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển), trong đó diện tích đất liền khoảng 568,4 nghìn ha (chiếm 1,68% tổng diện tích), trong đó khoảng 99,2 nghìn ha được quy hoạch để phát triển các khu chức năng (khu phi thuế quan khoảng 8,6 nghìn ha, KCN trong KKT: khoảng 39,8 nghìn ha; khu chức năng sản xuất thương mại, du lịch, dịch vụ: khoảng 53,8 nghìn ha, tổng cộng đã có khoảng 60,4 nghìn ha đất đã được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh. 1 KKT chưa được thành lập là KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định với diện tích quy hoạch 13.950 ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt khoảng 44,1 nghìn ha, chiếm khoảng 45% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

các KKT ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, góp phần tăng nhanh quá trình đô thị hóa ven biển (trong ảnh là KKT Vân Đồn - Ảnh: Báo Quảng Ninh)

các KKT ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, góp phần tăng nhanh quá trình đô thị hóa ven biển (trong ảnh là KKT Vân Đồn - Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Hiện cả nước có 8 KKT trọng điểm ven biển được nhà nước đầu tư bao gồm KKT Vân Đồn (Quảng Ninh); KKT Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng); KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa); KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh); KKT Chu Lai (Quảng Nam); KKT Nam Phú Yên (Phú Yên); KKT Định An (Trà Vinh) và KKT Phú Quốc (Kiên Giang). '

Hơn 10 năm qua, các KKT ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, góp phần tăng nhanh quá trình đô thị hóa ven biển. Cụ thể, năm 2017, 18 KKT ven biển trên cả nước có tổng doanh thu 14,3 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 130.000 lao động.

Duy Ngợi