VLA và Hội viên đã kết nối phát triển như thế nào trong 30 năm qua

Thời sự - Logistics - Ngày đăng : 15:52, 16/06/2023

Những năm qua, VLA đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp hội viên; thúc đẩy phát triển ngành
hoi-vienmember.jpg

Những năm qua, VLA đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp hội viên; thúc đẩy phát triển ngành:

hoi-vienmember-1-.jpg
hoi-vienmember-3-.jpg
hoi-vienmember-2-.jpg

Những hoạt động kết nối hội viên

vla-trao-phan-qua-cho-cac.png
vla-trao-phan-qua-cho-cac-1-.png
vla-trao-phan-qua-cho-cac-2-.png
vla-trao-phan-qua-cho-cac-3-.png
vla-trao-phan-qua-cho-cac-4-.png

Thu Vân