Nền tảng AI tạo sinh (Generative AI/ChatGPT) hỗ trợ thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số y tế

Công nghệ - Ngày đăng : 21:06, 28/08/2023

Nền tảng DrAid™ Enterprise Data, phát triển bởi VinBrain, là một giải pháp phân tích dữ liệu toàn diện, tiên tiến, dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) được thiết kế chuyên dụng cho ngành y tế. Nền tảng vừa chính thức ra mắt nhiều đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 24 (VSRNM 2023), được tổ chức bởi Hội Điện Quang và Y Học Hạt Nhân Việt Nam (YHHN VN).
ha-cong-nghe-vinbrain-vlr-28082023.png
Nền tảng DrAid™ Enterprise Data

Với mục đích đổi mới, tạo sự liên thông cho quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung bằng chuẩn hóa, hệ thống hóa, tự động hóa, nền tảng DrAid™ Enterprise Data với hai giải pháp Phân tích Hồ sơ Y tế Bệnh nhân và Quản lý Bệnh viện thông minh, được xây dựng để sử dụng hằng ngày tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Cụ thể:

DrAid™ Phân tích Hồ sơ Y tế Bệnh nhân là giải pháp giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đưa ra những nhận định chuyên môn toàn diện, DrAid™ Phân tích Hồ sơ Y tế Bệnh nhân ra mắt với những tính năng quan trọng như sau:

Thứ nhất, tự động tạo báo cáo y khoa chỉ dựa vào ghi chú của bác sĩ qua giọng nói hoặc gõ phím. Tính năng này sẽ đảm bảo các truyền đạt y khoa theo chuẩn quốc tế cho các bác sĩ và nhất quán giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau. Ngoài ra, giải pháp này tự dộng dịch thuật theo chuẩn y tế cho 27 ngôn ngữ khác nhau.

Thứ hai, tổng hợp và tóm lược vắn tắt hồ sơ y tế của bệnh nhân. Toàn bộ kho lịch sử khám chữa bệnh (EMR) có thể được nhanh chóng tra cứu tại hạ tầng đám mây, tối ưu hoá quản lý bệnh án.

Thứ ba, đưa ra khuyến nghị khám chữa bệnh theo hướng cá nhân hóa, phân tích sâu lịch sử bệnh, tự động so sánh tóm tắt khác biệt giữa các lần chụp hình ảnh y tế và các dữ liệu y tế quan trọng khác, tính năng này cũng sẽ đưa ra gợi ý chuyên môn và dự báo kết quả điều trị. Cách tiếp cận mới này là cơ sở để bệnh nhân nhận được chăm sóc theo hướng cá nhân hóa, đẩy mạnh y học chính xác trong khám chữa bệnh.

ha-2-cong-nghe-vinbrain-vlr-28082023.png
DrAid™ Enterprise Data thu hút sự quan tâm tại thời điểm ra mắt chính thức

DrAid™ Quản lý Bệnh viện thông minh là giải pháp giúp nhà quản lý bệnh viện tối ưu thông tin để ra quyết định quản lý và vận hành kịp thời, DrAid™ Quản lý Bệnh viện cũng được trang bị những tính năng cần thiết như sau:

Thứ nhất, báo cáo trực quan. Theo đó, giải pháp này sẽ báo cáo và phân tích toàn bộ các chỉ số vận hành lâm sàng và phi lâm sàng của bệnh viện.

Thứ hai, AI dự báo xu hướng cho cán bộ quản lý. Dựa trên khả năng học sâu, tính năng này dự báo xu hướng biến động của các chỉ số quản lý bệnh viện nhằm phân bổ các nguồn lực hợp lý, giám sát rủi ro và có chiến lược kịp thời phân bổ nhân sự theo dữ liệu thời gian thực.

Hai giải pháp DrAid™ Phân tích Hồ sơ Y tế Bệnh nhân và DrAid™ Quản lý Bệnh viện thông minh được hoạt động dựa trên hệ thống dữ liệu hồ sơ y tế (EMR), công nghệ AI tạo sinh (Generative AI/ ChatGPT) và đặc biệt là DrAid™ Copilot – Công nghệ được xem là “ChatGPT cho y tế”, đảm nhiệm vai trò như một trợ lý ảo thông minh. DrAid™ Copilot có thể đưa ra các câu trả lời liên quan đến thuật ngữ y tế, hay các thông tin y tế đặc thù trên báo cáo y tế để bác sĩ có thể tham vấn. Các bác sĩ chỉ cần đặt ra yêu cầu và tìm kiếm thông minh trong khung chat của DrAid™ Copilot, trợ lý công nghệ AI tạo sinh này sẽ sẵn sàng hỗ trợ xử lý tức thì 24/7.

VinBrain là một công ty khởi nghiệp 04 năm tuổi, được đầu tư bởi Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam – Vingroup. VinBrain mang trong mình sứ mệnh cải thiện cuộc sống cho mọi người bằng sức mạnh của AI và IoT.

Đức Bảo