WB sẽ hỗ trợ Việt Nam vay đến 7 tỷ USD đầu tư hạ tầng giao thông

LOGTV - Ngày đăng : 18:45, 17/10/2023

 Bloomberg: Thế giới có thể thiệt hại 1 nghìn tỷ USD nếu xung đột Trung Đông lan rộng  Tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc chậm lại làm tăng lo ngại về khả năng phục hồi  WB sẽ hỗ trợ Việt Nam vay đến 7 tỷ USD đầu tư hạ tầng giao thông  Giá thuê đất công nghiệp dự báo tiếp tục tăng trong hai năm tới  Bắc Ninh: lần đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước
WB sẽ hỗ trợ Việt Nam vay đến 7 tỷ USD đầu tư hạ tầng giao thông

VLR LOG TV