Vận tải biển toàn cầu có thể dư thừa năng lực đến năm 2030

Thời sự - Logistics - Ngày đăng : 11:38, 30/10/2023

• Nga muốn lấp đầy khoảng trống của Nhật Bản trên thị trường thủy sản Trung Quốc • Xung đột Israel – Hamas gây ảnh hưởng đến logistics toàn cầu • Đông Nam bộ đưa vào khai thác cảng cạn thứ 3. • Vận tải biển toàn cầu có thể dư thừa năng lực đến năm 2030 • Quốc tế nhận xét về tiềm năng của ngành logistics Việt Nam

VLR LOG TV