Khai thác tài nguyên tái tạo biển

Logistics xanh - Ngày đăng : 07:30, 07/02/2024

Việt Nam đang có tiềm năng lớn trong khai thác nguồn tài nguyên tái tạo biển từ vùng biển rộng lớn, vị trí địa lý thuận lợi.

Nam Anh - Ban Chuyên mục Logistics xanh