Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt hơn 13.300 tỷ đồng

Toàn cảnh Kinh tế - Ngày đăng : 11:48, 29/03/2024

Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quý I; đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức ngày 28/3.
thanhhoa1.jpg
Cảng Nghi Sơn, đầu mối trung chuyển hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa

Trong quý I, kinh tế tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng cao, một số ngành, lĩnh vực phát triển khởi sắc, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, xuất khẩu, thu hút đầu tư.

Về phát triển kinh tế, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông ước đạt 63.700 tấn; gieo trồng vụ Xuân đạt 177.900 ha. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững; đã trồng mới được 2.430 ha rừng tập trung, bằng 24,3% KH, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Trong quý I, có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện và 363 xã đạt chuẩn NTM, 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 15 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 479 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp Thanh Hóa cũng tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 20% so với cùng kỳ... Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống phát triển ổn định. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1,8 tỷ KWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ (CK); giá trị xuất khẩu ước đạt 1.376,5 triệu USD, tăng 40,1%; giá trị nhập khẩu ước đạt 2.257,5 triệu USD, tăng 14,1% CK. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; toàn tỉnh ước đón 2,5 triệu lượt khách, tăng10% CK, doanh thu du lịch ước đạt 2,408,5 tỷ đồng, tăng 16,5% CK. Thu ngân sách nhà nước tăng cao, ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán và tăng 31,5% CK. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch, tăng 7,1% CK. Đến ngày 22/3, đã thu hút được 28 dự án đầu tư trực tiếp (có 05 dự án FDI), gấp 02 lần CK, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.441 tỷ đồng và 60,7 triệu USD.

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% KH, tăng 7,1% CK. Đến ngày 22/3, đã thu hút được 28 dự án đầu tư trực tiếp (có 5 dự án FDI), gấp 2 lần CK, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.441 tỷ đồng và 60,7 triệu USD.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý được giao chi tiết ngay từ đầu năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến ngày 22/3, giá trị giải ngân các dự án đầu tư công ước đạt 2.058,3 tỷ đồng, bằng 16,1% kế hoạch vốn đã giao chi tiết, cao hơn 4,5% CK, cao hơn 3,1% so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.

Duy Ngợi