Bắc Giang sẽ có khu công nghiệp gần 1.200 tỷ đồng

Hạ tầng - Ngày đăng : 02:57, 03/12/2021

(VLR) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng thuộc xã Tân Hưng và xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có quy mô 105,3 ha, tổng vốn đầu tư 1.185 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 177,75 tỷ đồng; vốn huy động 1.007,25 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1971/QĐ-TTg về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Lideco 1 (Hà Nội) đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Hưng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, quy mô 105,3 ha. Vốn đầu tư của dự án 1.185 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 177,7 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Hưng và xã Xương Lâm (Lạng Giang), thời gian thực hiện 36 tháng.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; cần có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Công ty cổ phần Lideco 1 đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Duy Ngợi