Công bố 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam

Thương hiệu - Giao thương - Ngày đăng : 17:53, 19/05/2022

(VLR) Ngày 19/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố và phát động thực hiện 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố và phát động thực hiện 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố và phát động thực hiện 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhận định, đại đa số doanh nhân Việt Nam làm ăn chân chính, bản lĩnh, sáng tạo, đang nỗ lực vươn mình vượt khó khăn, thách thức để đổi mới, phát triển để góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt yếu kém, hạn chế làm ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Do đó, để phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp bền vững, vấn đề phẩm chất đạo đức cần được nhấn mạnh.

Theo đó, quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam được hoàn thiện và đề xuất với 6 điều cụ thể, được nghiên cứu dựa trên các quy tắc đạo đức kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới và các nguồn thông tin trong nước như Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh do Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam xây dựng.

Cụ thể gồm: tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; tuân thủ pháp luật, minh bạch; công bằng, liêm chính; sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Trong đó, hai quy tắc đầu là những nguyên tắc đạo đức và cũng là nghĩa vụ cơ bản của doanh nhân để bảo đảm cho tính chính danh và sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nhân phải góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao phúc lợi cho xã hội, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Hai quy tắc tiếp theo là những chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh, trong điều hành doanh nghiệp và tương tác với các đối tác trong nước cũng như quốc tế. Và hai quy tắc cuối cùng là những phẩm chất cần có trong ứng xử với thiên nhiên, môi trường, với Tổ quốc, xã hội và gia đình.

Để góp phần củng cố niềm tin, tăng sự ủng hộ của xã hội đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, VCCI sẽ xây dựng bộ tiêu chí để cụ thể hóa nội dung từng quy tắc đạo đức, từ đó Bộ tiêu chí có thể sử dụng như công cụ để các doanh nhân tổ chức thực hiện; cũng như xem xét, đánh giá việc thực hành đạo đức doanh nhân.

VCCI sẽ lấy việc thực hành Sáu quy tắc đạo đức doanh nhân là yêu cầu tiên quyết trong xem xét, bình chọn, trao tặng Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu năm nay sẽ được trao vào tháng 10/2022, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam.