Hai ‘ông lớn’ đầu tư dự án khu đô thị hơn 1.200 tỷ đồng ở TP Vinh

Bất động sản - Ngày đăng : 09:59, 25/11/2021

(VLR) Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trở thành nhà đầu tư của dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP. Vinh).

Dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP. Vinh) có tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP. Vinh) có tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP. Vinh).

Theo Quyết định, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trở thành nhà đầu tư của dự án.

Dự án có tổng vốn 1.250 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 255 tỷ đồng; vốn huy động là 995 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày giao đất.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự kiến là 5 năm, bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 năm và giai đoạn thực hiện đầu tư 4 năm.

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ thi công hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở thấp tầng, nhà dịch vụ thương mại. Giai đoạn 2 sẽ thi công các hạng mục công trình còn lại gồm nhà ở xã hội, trường mầm non, nhà văn hóa.

Tổng diện tích dự án khoảng 18ha, trong đó, Khu đô thị Bắc Nghi Kim gần 13ha và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim hơn 5ha.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh: Đối với phương án xử lý đất thủy lợi, giao thông thì trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án giữ nguyên hiện trạng để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Sau khi Nhà đầu tư thực hiện Dự án thì nghiệm thu hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Dự án theo quy định, đấu nối đồng bộ với hạ tầng khu vực, nhân dân được sử dụng chung. Tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục giao đất, tính giá đất cho nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư và thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Duy Ngợi