Logistics với kinh tế cửa khẩu: Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kì 2022- 2030, tầm nhìn 2050

Thời sự - Logistics - Ngày đăng : 06:00, 23/09/2022

Báo cáo quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2022-2030 và tầm nhìn 2050 đã được xây dựng công phu, bao gồm các vấn đề tổng thể để phát triển kinh tế xã hội địa phương trong giai đoạn lập quy hoạch. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin đưa ra các ý kiến về việc quy hoạch không gian để phát triển dịch vụ logistics và doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trần Đức Nghĩa