Nghệ An phấn đấu đón gần 8 triệu lượt khách du lịch

Du lịch - Ngày đăng : 12:58, 31/01/2023

Trong năm 2023, Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với thực hiện năm 2022 là mục tiêu UBND tỉnh đưa ra tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 5/1 phát triển du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.
dulichna2.jpg
Bãi tắm Cửa Lò hút khách mùa du lịch (ảnh: cualo.vn)

Kế hoạch được UBND tỉnh Nghệ An ban hành nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 gắn với Chương trình hành động số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 -2030. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nhanh chóng phục hồi, phát triển hoạt động kinh doanh du lịch sau đại dịch COVID-19, từng bước khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm du lịch của vùng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động du lịch phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao với mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành điểm đến “An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn”. Các Sở, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức/phối hợp đăng cai tổ chức các hoạt động, sự kiện để thu hút du khách về Nghệ An. Tăng cường hợp tác công tư, phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ liên kết, phát triển du lịch.

Phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với năm 2022, trong đó có 81,5 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 143% so với năm 2022; có 5,240 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19% so với năm 2022, doanh thu du lịch dịch vụ đạt 7.470 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2022.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, gồm: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 -2026. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong lĩnh vực du lịch; triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ du lịch. Tăng cường hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Duy Ngợi