Chủ nhật, 19/09/2021Hotline: 0816 886 786Quảng cáo

Công bố 'luồng xanh quốc gia' cho xe đi qua vùng dịch

(VLR) Chiều 17/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Sơ đồ các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia trên các quốc lộ qua khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 - Nguồn: Tổng cục Đường bộ

Sơ đồ các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia trên các quốc lộ qua khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 - Nguồn: Tổng cục Đường bộ

Luồng xanh vận tải nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng cục Đường bộ đề nghị các sở giao thông vận tải (GTVT) cập nhật luồng xanh quốc gia; xây dựng và công bố luồng xanh nội tỉnh, kết nối với luồng xanh quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận; lựa chọn và công bố các vị trí dừng nghỉ cho các phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Các sở GTVT thống nhất vị trí các khu vực chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia (kèm theo danh sách vị trí, địa danh; các vị trí cập nhật thường xuyên hằng ngày) trên 8 tỉnh, thành đang kiểm soát: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Hướng dẫn tổ chức giao thông luồng xanh quốc gia cho các phương tiện ưu tiên lưu thông qua khu vực phòng, chống dịch COVID-19 cập nhật ngày 17/7/2021:

I. KHU VỰC PHÍA NAM

1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận về Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 - quốc lộ 55 - quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - quốc lộ 56 - quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: quốc lộ 1 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận về Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, quốc lộ 1 - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - TP. HCM;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - quốc lộ 55 - quốc lộ 51 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP. HCM;

- Lộ trình 3: quốc lộ 1 - quốc lộ 56 - quốc lộ 51 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP. HCM;

- Lộ trình 4: quốc lộ 1 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP. HCM.

c. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận đi Lâm Đồng và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 - quốc lộ 27 - quốc lộ 20 - Lâm Đồng;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - quốc lộ 28B - quốc lộ 20 - Lâm Đồng;

- Lộ trình 3: quốc lộ 1 - quốc lộ 28 - quốc lộ 20 - Lâm Đồng.

d. Hướng lưu thông từ Ninh Thuận về Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, quốc lộ 1 - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: quốc lộ 1 - ĐT25 - ĐT769 - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước.

2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Lâm Đồng về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Lâm Đồng đi Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 20 - quốc lộ 28B (hoặc quốc lộ 28) - quốc lộ 1 - quốc lộ 55 (hoặc quốc lộ 56) - quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: quốc lộ 20 - ĐT25 - ĐT769 - Quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: quốc lộ 20 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 4: quốc lộ 20 - quốc lộ 1 - quốc lộ 56 - quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ Lâm Đồng về Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 20 - quốc lộ 1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, quốc lộ 1 - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: quốc lộ 20 - quốc lộ 1 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: quốc lộ 20 - quốc lộ 1 - ĐT25 - ĐT769 - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước.

3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 14 - quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - quốc lộ 51 - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: quốc lộ 14 - ĐT741 - quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - quốc lộ 51 - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (Long An) đi Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương) - quốc lộ 62 - quốc lộ N2 - tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: cao tốc TP.HCM - Trung Lương - quốc lộ 1 - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương; quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - quốc lộ 1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - quốc lộ 13 - Bình Dương, Bình Phước.

b. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (Long An) đi Đồng Nai và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương) - quốc lộ 62 - đường HCM - quốc lộ N2 - tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - quốc lộ 1K - Đồng Nai;

- Lộ trình 2: quốc lộ N2 - tỉnh lộ 8 - quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - quốc lộ 51 - Đồng Nai;

- Lộ trình 3: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương) - xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Đồng Nai;

- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương; quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Đồng Nai.

c. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (Long An) về Tây Ninh và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương) - quốc lộ 62 - quốc lộ N2 - ĐT 825 - ĐT 822 - tỉnh lộ 7 - quốc lộ 22 - Tây Ninh;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - quốc lộ 22 - Tây Ninh.

d. Hướng lưu thông từ Tây Ninh đi về Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 22 - tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT 743A - cầu Đồng Nai - quốc lộ 51 - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - quốc lộ 51 - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Cà Mau đi về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 - cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Long An;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - quốc lộ QLPH (hoặc quốc lộ NSH) - quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương) - Long An.

b. Hướng lưu thông từ Cà Mau về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 1 - quốc lộ 54 - Trà Vinh;

- Lộ trình 2: quốc lộ 1 - quốc lộ 60 - Trà Vinh;

- Lộ trình 3: quốc lộ QLPH - quốc lộ 1 - quốc lộ 54 - Trà Vinh.

6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ Kiên Giang về An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 80 - quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - quốc lộ N2B - quốc lộ 30 - quốc lộ N2 - quốc lộ 62 - Long An;

- Lộ trình 2: quốc lộ 80 - quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - quốc lộ N2B - quốc lộ 30 - quốc lộ 1 - Long An;

- Lộ trình 3: cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - quốc lộ N2B - quốc lộ 30 - đường HCM - quốc lộ N2 - quốc lộ 62 - tỉnh Long An;

- Lộ trình 4: cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - quốc lộ N2B - quốc lộ 30 - quốc lộ 1 - Long An.

- Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - quốc lộ 80 - cầu Mỹ Thuận - quốc lộ 1 - Long An.

b. Hướng lưu thông từ Kiên Giang về An Giang, TP Cần Thơ, Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 80 (hoặc cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - quốc lộ 91 - quốc lộ 1 - quốc lộ NSH - quốc lộ 60 - Trà Vinh;

- Lộ trình 2: quốc lộ 80 (hoặc cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - cuốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - quốc lộ N2B - quốc lộ 30 - quốc lộ 1 - quốc lộ 53 - Trà Vinh;

- Lộ trình 3: quốc lộ 80 (hoặc cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - quốc lộ N2B - quốc lộ 30 - quốc lộ 1 - quốc lộ 60 - quốc lộ 53 - Trà Vinh.

- Lộ trình 4: Kiên Giang - quốc lộ 80 - quốc lộ 61 - quốc lộ 61C - cầu Cần Thơ - quốc lộ 1 - quốc lộ 54 - Trà Vinh.

7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ Trà Vinh đi về Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: quốc lộ 53 - quốc lộ 60 - cao tốc TP.HCM - Trung Lương - quốc lộ 62 - quốc lộ 1 - Long An;

- Lộ trình 2: quốc lộ 53 - quốc lộ 60 - quốc lộ 50 - Long An.

II. CÁC KHU VỰC CÒN LẠI (miền Bắc, miền Trung):

1. Trục Bắc Nam:

* Quốc lộ 1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.

* Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Kon Tum - Bình Phước - quốc lộ 14

2. Hệ thống đường cao tốc

- Nội Bài - Lào Cai;

- Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên;

- Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội;

- Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cầu Giẽ - Ninh Bình;

- Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

3. Các trục kết nối:

Quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 4, quốc lộ 4D, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 279, quốc lộ 8, quốc lộ 9, quốc lộ 10, quốc lộ 18, quốc lộ 32, quốc lộ 27C, quốc lộ 19, quốc lộ 24, quốc lộ 25, quốc lộ 26.

Thụy Hậu

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người để lại ý kiến đầu tiên.

Ý kiến của bạn

0

Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kếtGửi bình luận

Vui lòng nhập mã bảo mật để gửi bình luận lên hệ thống
Gửi bình luận

Hãng tàu CMA-CGM cam kết không tăng giá cước vận tải container

Ngày 14/09/2021 lúc 07:15

Trong buổi làm việc trực tuyến với Cục Hàng hải Việt Nam, đại diện hãng tàu CMA-CGM tại Việt Nam đưa ra cam kết với khách hàng về việc không tăng giá cước vận tải container.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm mạnh

19 Giờ trước

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập giảm mạnh 29,3% (tương ứng giảm tới 4.228 xe) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Không được để chậm tiến độ hoàn thành dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông

20 Giờ trước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, không được để chậm tiến độ hoàn thành dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Phê duyệt đầu tư dự án cao tốc đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn

20 Giờ trước

Bộ Giao thông - Vận tải vừa có quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường Chợ Mới - Bắc Kạn. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên của Bắc Kạn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời tiết

Hiện tại

°

Nguồn: Weathers Underground

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 19/09/2021 04:15
Mã NTTiền mặtChuyển khoảnBán
AUD16,195.2616,358.8516,871.90
EUR26,118.3926,382.2127,477.69
GBP30,621.6330,930.9431,901.01
JPY202.13204.17213.83
SGD16,500.2316,666.9017,189.61
THB606.63674.03699.35
USD22,640.0022,670.0022,870.00
Nguồn: Vietcombank

Giá xăng dầu

Giá xăng, dầu cập nhật ngày 18/09/2021 23:15
Loại xăng dầuĐơn vịGiá vùng 1Giá vùng 2
Dầu hỏaVND/L1508015380
DO 0,001S-VVND/L1637016690
DO 0,05SVND/L1602016340
Xăng E5 RON 92-IIVND/L2014020540
Xăng RON 95-II,IIIVND/L2139021810
Xăng RON 95-IVVND/L2149021910
Nguồn: Petrolimex