bất ổn tồn tại trên thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản cần phải làm gì để phát triển bền vững?
Bất động sản là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, lĩnh vực này phát triển sẽ tạo động lực cho hơn 40 ngành kinh tế khác. Thị trường bất động sản (TTBĐS) đang tồn tại nhiều bất ổn nên cần phải được quan tâm điều chỉnh để phát triển bền vững hơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO