biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Hiện nay, Việt Nam đang tập trung chuyển đổi mô hình phát triển, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với những định hướng lớn được Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đối với Logistics, yêu cầu phát triển logistics xanh cũng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá sự phát triển bền vững của toàn ngành.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO