Đông Nai

Tìm giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế Đồng Nai
Ngày 3-7, UBND tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, định hướng 2050”. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lại Thế Thông và GS TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh đồng chủ trì hội thảo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO