mat cua troi xanh

Several ideas of "Song"
“Song” - through the contemporary musical form of Western Broadway, the person, life and art of a talented woman who is full of desires to love and dedicate has been successfully and creatively restored in form, in colors of a musical.
  • Tản mạn "Sóng"
    “Sóng” – thông qua loại hình nghệ thuật nhạc kịch đương đại đậm chất broadway phương Tây, con người, cuộc đời và nghệ thuật của một người phụ nữ tài hoa, đầy khát vọng yêu, sống, cống hiến... đã được phục dựng một cách khá thành công và sáng tạo trong thể hình – sắc màu mới của nhạc kịch.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO