phát triển kinh tế số

Long An thực hiện Đề án Phát triển nhanh và bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2030
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nhanh và bền vững tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9%/năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO