so xay dung

Nhà ở xã hội được thuê mua như thế nào?
Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 02/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã nêu rõ trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO