sửa đổi chính sách

Đất đai và sự hoàn thiện luật pháp
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn chưa có tiền lệ trong lịch sử. Do vậy, “mò mẫm” trả giá, ngay trong lĩnh vực đất đai là tất yếu. Hy vọng, thực tiễn luôn được lấy làm thước đo của chính sách, luật pháp để sửa đổi Luật Đất đai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO