Trương Nam Hương

Trương Nam Hương "Tạ ơn Hà Nội trọn đời"
Với Hà Nội, Trương Nam Hương đã viết, vẫn viết cho những đứa con xa đất Thủ đô, ngược dòng cảm xúc. Thơ về Hà Nội của ông là tiếng thơ khắc khoải, sóng luôn vỗ đến nao lòng.
  • Thoáng nghĩ về cỏ
    Tôi sinh ra như cỏ. Tôi lớn lên cùng cỏ. Thuở tôi mới nhận biết được xung quanh, có cỏ. Lớn lên, theo mẹ ra vườn, nhặt cỏ. Lớn lên chút nữa, ra đồng cắt cỏ chăn trâu. Xung quanh tôi mượt mà cỏ, bời bời cỏ.
  • A reflection about grass
    I was born like grass. I grew up with grass. When I first realized my surrounding, there was grass. Growing up, followed my mother to the garden, picking grass. When I grew up a bit, I went to the fields to cut grass and graze buffaloes. All around me was smooth, grassy grass.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO