chính sách pháp luật logistics

Nâng cao vai trò của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh mới (Phần 1)
Logistics cùng với công nghệ thông tin - truyền thông, dịch vụ tài chính - ngân hàng và dịch vụ du lịch được coi là các ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và là ngành được Đảng và Nhà nước ta xác định là ngành ưu tiên phát triển từ nay đến năm 2050.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO