Logistics các địa phương

Logistics địa phương chuyển biến nhận thức và xu hướng
Nhiều địa phương trong cả nước đã có sự thay đổi quan trọng về nhận thức, hành động kịp thời để phát triển Logistics. Tuy nhiên khó khăn còn chồng chất, cần tháo gỡ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO