nghi quyet 24 cua bo chinh tri

Vùng Đông Nam Bộ hướng tới mục tiêu là trung tâm logistics, tài chính quốc tế hàng đầu khu vực và thế giới
Tầm nhìn đến năm 2045 được Nghị quyết xác định là: Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO