tap doan fedex

FedEx thông báo hợp nhất các công ty vào một Tập đoàn
Sẽ có những thay đổi lớn đối với nhà cung cấp dịch vận chuyển hàng hóa toàn cầu FedEx, với việc công ty này hôm nay thông báo họ sẽ hợp nhất tất cả các công ty thành viên vào một Tập đoàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO