tp hcm dan dau

Kinh tế Việt Nam năm 2022, vài nét "phác họa"
Những kết quả, thành tựu trong 1 năm qua giúp củng cố thêm các nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển tới năm 2025 và các năm tiếp theo, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO