UBND tỉnh BRVT

Bà Rịa – Vũng Tàu:
Đặt trọng tâm bảo vệ môi trường biển để phát triển bền vững
Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế biển. Vì thế, địa phương này luôn đặt biển vào vị trí quan trọng, trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường biển, từ lâu BRVT đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường biển theo hướng bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO