quản lý đất đai

Hoàn thiện chính sách, đưa đất đai thành nguồn lực phát triển
Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO