Đẩy nhanh vận hành nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai

K,LInh|07/06/2023 18:04

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo về triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại Kon Tum, ngày 06/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 1685/UBND-KGVX về triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TP Kon Tum đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đất đai và khai thác thông tin theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hình thành cơ sở dữ liệu địa chính, kết nối, liên thông giữa ngành Tài nguyên Môi trường và Cơ quan Thuế; chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan khác.

UBND TP Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao tại Văn bản 896/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; cập nhật thông tin, liên thông, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trước tháng 9 năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thiện dữ liệu đất đai trên địa bàn; triển khai ngay nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai (sau khi triển khai thành công trên địa bàn thành phố Kon Tum) để đảm bảo đồng bộ, kết nối, chia sẻ, giảm chi phí và phát huy hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao tại Văn bản 896/STTTT-BCVT&CNTT.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm, theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

hinh-anh-minh-hoa-nguon-internet-07062023-vlr.png
Ảnh minh họa. - Nguồn: Internet

Tại Khánh Hòa, ngày 5/6, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, khẩn trương rà soát đưa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác theo mô hình tập trung thống nhất, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp; tập trung rà soát, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC của địa phương trên CSDL quốc gia về TTHC và các kênh thông tin khác theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong CSDL đất đai ở địa phương với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành của các bộ, ngành và kết nối với liên thông TTHC để tạo thuận lợi, phục vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...

Theo monre.gov.vn
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh vận hành nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO