Cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số báo chí: Thời cơ và thách thức
Chuyển đổi số là xu thế về công nghệ trên toàn cầu, do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại; đã và đang tác động vô cùng sâu rộng lên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đời sống của đất nước ta.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO