Đặt mục tiêu doanh nghiệp công nghệ số đóng góp 20% GDP năm 2030

Báo Dân sinh|25/08/2020 08:34

(VLR) Theo dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP; xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong Top 2 khu vực ASEAN và Top 50 trên thế giới.

Mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP

Mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030.

Dự thảo nêu rõ, tập trung phát triển 4 loại hình công nghệ số Việt Nam:

Nhóm 1- Doanh nghiệp phát triển công nghệ cốt lõi;

Nhóm 2- Doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ số;

Nhóm 3- Doanh nghiệp triển khai giải pháp công nghệ số;

Nhóm 4- Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ số.

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển theo định hướng chiến lược Make in Viet Nam, phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới, hợp tác nhưng không phụ thuộc vào các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài.

Dự thảo chỉ rõ mục tiêu đến năm 2025: Phát triển 70.000 doanh nghiệp công nghệ số; phát triển 1,2 triệu nhân lực công nghệ số; giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân từ 10% - 20%/năm; doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 10% tăng trưởng GDP; xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 3 khu vực ASEAN và top 70 trên thế giới.

Bên cạnh đó là mục tiêu đến năm 2030: Phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số; phát triển 1,5 triệu nhân lực công nghệ số; doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP; xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 2 khu vực ASEAN và top 50 trên thế giới.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo đã đề xuất 6 giải pháp thực hiện, bao gồm: (1) Hoàn thiện cơ chế chính sách kiến tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; (2) đẩy mạnh năng lực nghiên cứu công nghệ số trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong; (3) hỗ trợ hiệu quả, tạo lập thị trường năng động cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; (4) phát triển ngành công nghiệp dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ số tiên tiến; (5) đổi mới mô hình phát triển nhân lực, phương thức sử dụng lao động chuyên ngành công nghệ số; (6) hình thành các định hướng phát triển đột phá thông qua các nhiệm vụ, dự án có tác động lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Đặt mục tiêu doanh nghiệp công nghệ số đóng góp 20% GDP năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO