Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Kiến nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của cử tri vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nan kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thảo luận kỹ lưỡng những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của cử tri và Nhân dân, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO