Hội nhập quốc tế

Hội nhập quốc tế từ điểm nhìn công nghiệp văn hoá
Công nghiệp văn hóa là một phần của ngành công nghiệp sáng tạo, được hình thành từ sự kết hợp của sự sáng tạo, quá trình sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ thuộc về văn hóa và thường được các quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ. Hay nói cách khác, sản phẩm sáng tạo văn hóa phải tham gia được vào chuỗi giá trị quốc gia, khu vực và toàn cầu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO