phát triển

Làm gì để Quảng Trị phát triển đột phá, bền vững?
Nhân đợt tham gia một dự án nhằm giảm phát thải và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao ở miền Trung do Ngân hàng Thế giới tài trợ, tôi có dịp trở lại Quảng Trị, đi vào các buôn làng, tiếp xúc với các cư dân đồng bào Vân Kiều tại các huyện miền núi. Trong dòng chảy phát triển vũ bão của công nghệ, có cảm giác như cuộc sống và thời gian trôi chậm rãi hẳn ở những nơi này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO