Tập đoàn Đất Xanh thành lập Hội đồng chiến lược

Vân Anh |04/07/2024 08:44

Để xây dựng nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chiến lược trung và dài hạn, căn cứ vào Nghị quyết số 13 ký ngày 3/7/2024, Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) công bố việc thành lập Hội đồng chiến lược (HĐCL).

ha-dat-xanh-group-04072024.png
Trụ sở Tập đoàn Đất Xanh

2024 là năm đầu tiên trong chu kỳ phát triển 20 năm tiếp theo của Tập đoàn Đất Xanh. Do đó, nhằm phát huy tối đa nguồn lực, mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty, ban lãnh đạo xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các mảng lõi dịch vụ bất động sản và phát triển bất động sản. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng công nghệ phục vụ cho lĩnh vực kinh doanh.

Trong mục tiêu chiến lược dài hạn 2025 – 2035, với định hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực trên cơ sở khai thác thế mạnh, Tập đoàn Đất Xanh sẽ tận dụng các mảng hoạt động cốt lõi hiện có, tạo dựng các thế mạnh và là tiền đề xâm nhập vào thị trường mới trong hệ sinh thái ngành bất động sản.

Do đó, việc chuẩn bị và xây dựng chiến lược kinh doanh thận trọng, linh hoạt là ưu tiên được ban lãnh đạo Tập đoàn đặt ra. Để xây dựng nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chiến lược trung và dài hạn, căn cứ vào Nghị quyết số 13 ký ngày 3/7/2024, Tập đoàn Đất Xanh công bố việc thành lập Hội đồng chiến lược (HĐCL) – trên vai trò độc lập có nhiệm vụ xây dựng, hoạch định và triển khai chiến lược cho HĐQT, ban điều hành các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quyết sách quan trọng trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; đảm bảo sự hài hòa, công bằng với lợi ích của các bên.

Với chức năng và quyền hạn trên, ông Lương Trí Thìn được HĐQT tin tưởng lựa chọn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐCL của Tập đoàn. Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐCL ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Ông Lương Trí Thìn vẫn là thành viên HĐQT, là cổ đông lớn của Tập đoàn, luôn định hướng chỉ đạo sâu sát để công ty phát triển đúng hướng và vững mạnh.

Trong suốt 20 năm xây dựng và quản trị hệ thống Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn không ngừng đào tạo nguồn nhân sự tinh hoa, phân quyền cho đội ngũ kế thừa. Thành công ấy được khẳng định thông qua hệ thống Đất Xanh phủ rộng, trở thành thương hiệu bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn sẽ tập trung hơn cho công tác hoạch định chiến lược chung của Tập đoàn, cũng như xây dựng văn hóa – triết lý doanh nghiệp khác biệt cho hệ thống Đất Xanh.

Ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng rằng, sự định hướng kịp thời của HĐCL cho ban điều hành công ty trong thời gian tới sẽ giúp Tập đoàn Đất Xanh phát huy năng lực tối đa, có cơ sở vững chắc trong mọi quyết sách và nhanh chóng nắm bắt thời cơ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua việc HĐQT Tập đoàn Đất Xanh thống nhất bầu ông Lương Ngọc Huy trở thành tân Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lương Trí Thìn, từ ngày 3/7/2024. Gia nhập Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị là quản lý cao cấp bộ phận đầu tư của Tập đoàn, ông Lương Ngọc Huy từng đảm nhiệm các chức năng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng.

Trở thành Chủ tịch HĐQT, Ông Lương Ngọc Huy nhận trách nhiệm thực thi các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành bao gồm: lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Tập đoàn Đất Xanh khẳng định, các triết lý, chiến lược kinh doanh của Tập đoàn không thay đổi. Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị sẽ tập trung hoàn thiện hơn nữa quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên trong Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ tối đa lợi ích cổ đông, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Tập đoàn Đất Xanh thành lập Hội đồng chiến lược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO