hạ tầng

Long An: Đến năm 2030 có 27 cụm công nghiệp được thành lập đều khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Ngày 15/7/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, qua đó cụ thể hóa Phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, được ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ban hành tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 08/01/2024.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO