Nhiều ‘quả ngọt’ sau 2 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa

Tuệ Minh|27/03/2023 13:59

Mới đây, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

ntm-thanhhoa2.jpg
Diện mạo các làng quê ở Thanh Hóa khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong 2 năm qua, các ngành, các địa phương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và phát triển sản phẩm OCOP theo hướng thực chất, bền vững, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Hiện toàn tỉnh có 343 xã đã lập quy hoạch xây dựng xã (còn 126 xã được định hướng phát triển đô thị, 90 xã nằm trong chương trình phát triển đô thị mới theo quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt sẽ lập, thực hiện quy hoạch chung đô thị) và đã có 255/343 xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt.

Trong quá trình XDNTM, các địa phương xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong đó, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2022 đạt 3,62% (năm 2021 đạt 3,58%, năm 2022 đạt 3,65%, vượt 0,05%). Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 15.466 ha, chuyển đổi 5.304 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn, tỷ lệ che phủ rừng 53,6%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 97%.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã thu hút được thêm 2 doanh nghiệp thu mua, chế biến lúa gạo; 9 doanh nghiệp thu mua, chế biến rau quả, nâng tổng số doanh nghiệp thu mua chế biến gạo trên địa bàn tỉnh là 7 doanh nghiệp, tổng công suất 180.000 tấn; 25 doanh nghiệp thu mua, chế biến rau quả. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, toàn tỉnh hiện có 39 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung. Việc củng cố, phát triển hợp tác xã (HTX) được các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả và đến nay toàn tỉnh có 749 HTX nông nghiệp đang hoạt động (trong đó có 523 HTX hoạt động hiệu quả và có tham gia liên kết bền vững, chiếm 69,8%) và 2 liên hiệp HTX; 841 trang trại, 1.147 tổ hợp tác trong nông nghiệp; 51 HTX có sản phẩm OCOP được công nhận, xếp hạng. Năm 2022 toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 58.950 lao động, trong đó đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10.920 lao động, tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 70.100 người.

Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố bám sát hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP. Trong giai đoạn 2021-2022, các địa phương đã rà soát, đăng ký 250 sản phẩm có lợi thế đưa vào kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm và đánh giá theo chu trình OCOP. Kết quả, đã tổ chức đánh giá 245 sản phẩm, trong đó hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận 223 sản phẩm OCOP và 1 sản phẩm nâng hạng, cho 173 chủ thể OCOP trên địa bàn 154 xã, phường, thị trấn thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sản phẩm sau khi được công nhận, xếp hạng OCOP cấp tỉnh đều tăng trưởng cả về quy mô, số lượng và doanh thu bán hàng khoảng 15 - 20%... Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 37,52 triệu đồng, tăng 0,62 triệu đồng so với năm 2020...

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch và thực trạng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cấp xã, cấp huyện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tiêu chí NTM.

ntm-thanhhoa1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao Bằng khen cho các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân chung sức XDNTM" trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng được nâng lên, các địa phương có điều kiện huy động nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng NTM. Hai năm qua, cùng với nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ XDNTM, nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực khác, các địa phương đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng NTM. Kết quả đã làm được hơn 2.779 km đường giao thông nông thôn, 933 km kênh mương và rãnh thoát nước, 229 công trình thủy lợi, 2.677 phòng học, 1.269 km đường điện, 331 trạm biến áp, 75 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 731 nhà văn hóa thôn, 66 chợ nông thôn, 78 trạm y tế, 38 công sở xã, 59 công trình cấp nước sinh hoạt, 18 bãi chứa rác thải tập trung, xử lý ô nhiễm môi trường và 130 nghĩa trang theo quy hoạch; xây mới, chỉnh trang trên 46 nghìn nhà ở dân cư.

Các địa phương cũng tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gắn XDNTM với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, văn hóa đặc trưng của các dân tộc, các địa phương trong tỉnh; khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 442/469 xã có cơ sở vật chất văn hóa - thể thao, đạt 94,2%; 365/469 xã đạt tiêu chí về văn hóa, đạt 77,8%; 3.698/3.835 thôn/bản có nhà văn hóa - khu thể thao thôn/bản, đạt 96,4%. Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp, mua sắm trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Trong 2 năm có thêm 323 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới và công nhận lại), lũy kế đến hết năm 2022 toàn tỉnh có 1.684/1.986 trường đạt chuẩn quốc gia các cấp, đạt 84,79%. Công tác y tế dự phòng và khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại tuyến y tế cơ sở được tăng cường, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản dễ dàng hơn, có chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí và đến nay 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 91,85% dân số tham gia bảo hiểm y tế (vượt 0,1% so với chỉ tiêu kế hoạch). Công tác bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tiếp tục được các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững ổn định. Kết quả trong 2 năm 2021-2022 và quý I-2023 toàn tỉnh có thêm 4 đơn vị cấp huyện, 35 xã và 148 thôn/bản miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM, 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã và 254 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 223 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,73 tiêu chí NTM/xã, tăng 0,23 tiêu chí so với năm 2020. Lũy kế đến trung tuần tháng 3-2023, toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 352 xã, 700 thôn/bản đạt chuẩn NTM; 75 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 12 xã, 317 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 317 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (được xếp hạng từ 3 - 4 sao), 1 sản phẩm 5 sao.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2023-2025 toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu có thêm 7 huyện, 58 xã, 176 thôn/bản đạt chuẩn NTM (có 4 huyện và 90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 29 xã và 23 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Trong đó, năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 1 huyện, 50 thôn/bản và 17 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 xã và 60 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 120 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Bài liên quan
  • Thanh Hoá thúc đẩy lưu thông hàng hoá qua cảng Nghi Sơn
    Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt khoảng 47,7 triệu tấn hàng hóa thông qua Cảng Nghi Sơn. Để đạt được mục tiêu này, Thanh Hóa cùng các ban ngành và các đơn vị vận hành cảng đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Nhiều ‘quả ngọt’ sau 2 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO