Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn

Mỹ Linh|02/10/2023 13:22

Tại Diễn đàn “Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn” mà Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mới đây. Các chuyên gia cho rằng, để tham gia chuỗi cung ứng hàng nông sản an toàn và bền vững, trước hết nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp qua việc tiếp tục cải thiện môi trường pháp luật.

ha-dai-dien-toan-canh-dd-phat-trien-chuoi-cung-ung-san-xuat-nong-nghiep-an-toan-02102023.png
Toàn cảnh Diễn đàn "Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn"

Trong những năm gần đây, Việt Nam với lợi thế là quốc gia nông nghiệp, ngày càng phát huy vai trò của mình đối với câu chuyện tiên phong đổi mới trong nền kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng GDP quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực và định vị Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực tế thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách thúc đẩy, hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn.

Đặc biệt, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp là hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia nông nghiệp có mặt tại Diễn đàn “Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn” đều có nhận định chung rằng: Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho cả nông dân và doanh nghiệp. Sự phát triển của nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị cho thấy vai trò quan trọng của việc hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực tế cũng cho thấy hợp tác liên kết một cách nghiêm túc là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông sản, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển trong dài hạn.

Tuy vậy, việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm đang gặp phải rất nhiều trở lực cần sớm tháo gỡ nhằm tạo “cú hích mạnh” cho lĩnh vực này. Với đất nước mà nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế thì chỉ hơn 1.700 chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được kiểm soát với sự tham gia của một số tập đoàn lớn là khiêm tốn. Bên cạnh đầu tư vào hạ tầng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chế biến nông sản chất lượng vẫn là khâu yếu nhất của chuỗi.

Các chuyên gia cho rằng, để tham gia chuỗi cung ứng hàng nông sản an toàn và bền vững, trước hết nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp qua việc tiếp tục cải thiện môi trường pháp luật, đặc biệt là ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu lực hợp đồng và hoàn thiện khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước tạo điều kiện cho liên kết phát triển.

ha-ong-vo-tan-thanh-pho-chu-tich-vcci-10022023.png
Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành cho rằng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quyết tâm của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam phải tự vận động đi lên bằng cách đầu tư thích đáng cho công nghệ, liên kết nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, với vai trò là trung tâm chuỗi, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cũng cần có sự kết nối chặt chẽ với hệ thống thông tin của các thành viên khác trong chuỗi. Sự chia sẻ và kết nối hiệu quả sẽ góp phần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho tất cả các thành viên trong chuỗi, giúp cân đối tốt hơn công tác thu mua, dự trữ và vận chuyển; hướng tới giảm thiểu những dao động về cung cầu trên thị trường; từng bước đáp ứng yêu cầu truy nguyên nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông sản xuất khẩu.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hàng hóa Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa nước ngoài, việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, liên kết vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị nông sản cần phải đóng vai trò chủ chốt để sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ổn định về đầu ra, tạo ra sức cạnh tranh và nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản Việt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO