Thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân

Duy Ngợi|14/07/2022 11:34

Chiều 13/7 HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

hdnd-th1.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân; phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022; phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021-2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết. Cụ thể, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 1 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 1 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao với những nội dung được trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhThanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

hdnd-th3.jpg
Với việc thông qua cơ chế, chính sách đặc thù, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân sẽ có nhiều điều kiện phát triển trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng và ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân; phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các cơ chế, chính sách đảm bảo theo quy định, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO