Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tờ khai mới

01/01/1970 08:00

(VLR) Tổng cục Hải quan vừa có thông báo số 6663/TCHQ-TVQT ngày 26/11/2012 về việc thông báo phát hành tờ khai mới. Các mẫu tờ khai nghiệp vụ mới gồm: tờ khai hàng hóa xuất khẩu; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu; phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu; tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan; phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo số 6663/TCHQ-TVQT ngày 26/11/2012 về việc thông báo phát hành tờ khai mới. Các mẫu tờ khai nghiệp vụ mới gồm: tờ khai hàng hóa xuất khẩu; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu; phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu; tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan; phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Các mẫu tờ khai được phát hành theo hướng dẫn tại Thông tưsố 51/2012/TT-BTC ngày 30/03/2012, Thông tưsố 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 và Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành các mẫu tờ khai nghiệp vụ mới.

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Riêng mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh và phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012.

Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai, phụ lục tờ khai. Người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan, từ trang website của cơ quan Hải quan (in mực đen, trên giấy trắng khổ A4).

So với mẫu tờ khai trước đây, mẫu tờ khai mới có một số điểm mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan như sau:

1/ Đối với tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan:

- Khi kê khai đối với hàng hóa được phép theo quy định của pháp luật liên quan, chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập hoặc các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác, người khai hải quan thực hiện kê khai đăng ký chuyển cửa khẩu (ô số 20) thay cho việc nộp Đơn xin chuyển cửa khẩu.

- Việc xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất (ô số 35) do công chức hải quan kho ngoại quan căn cứ vào xác nhận của hải quan cửa khẩu xuất và Phiếu xuất kho để xác nhận (trước đây do công chức hải quan cửa khẩu xác nhận).

- Việc thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan do công chức hải quan xác nhận thanh khoản trên tờ khai sau khi số hàng cuối cùng được xuất ra khỏi kho ngoại quan, căn cứ kết quả xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất tại ô số 35 (trước đây do lãnh đạo Chi cục hải quan xác nhận thanh khoản).

2/ Đối với tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tờ khai sửa đổi, bổ sung; phiếu ghi kết quả kiểm tra:

- Tờ khai khai hàng hóa xuất khẩu được thiết kế bổ sung một số nội dung như: xuất xứ; thuế xuất khẩu; lượng hàng, số hiệu container; kết quả phân luồng và hướng dẫn thủ tục hải quan; xác nhận của hải quan giám sát … đồng thời bỏ phần xác nhận thực xuất (ô 27 tờ khai XK cũ).

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu được thiết kế bổ sung một số nội dung như: chế độ ưu đãi; thuế bảo vệ môi trường; lượng hàng, số hiệu container; kết quả phân luồng và hướng dẫn thủ tục hải quan; xác nhận của hải quan giám sát; xác nhận giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu; xác nhận thông quan.

- Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung dùng chung cho cả xuất khẩu, nhập khẩu;

- Phiếu ghi kết quả kiểm tra dùng chung cho cả tờ khai hàng hoá xuất khẩu và tờ khai hàng hoá nhập khẩu;

Đặc biệt mẫu tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu mới này tương tự mẫu tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu điện tử được ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, tạo thuận lợi cho người khai hải quan và cả cơ quan Hải quan do không còn sự khác biệt cơ bản giữa mẫu tờ khai hải quan điện tử và mẫu tờ khai truyền thống (tờ khai giấy) như trước đây.(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tờ khai mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO