Cần hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện đề án nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa

Duy Ngợi|12/01/2024 16:00

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Đề án khoảng 2.555,5 tỷ đồng.

nongnghiep-thanhhoa1.jpg
Một mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa

Theo Quyết định, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thanh Hóa được tổ chức kết nối, tạo liên kết theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ đạt từ 20% sản lượng trở lên; kết nối tạo liên kết và hình thành chuỗi liên kết trong sản phẩm chủ lực đạt 2.000 chuỗi trở lên (trung bình tăng 6%/năm); Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 40% trở trên; được sơ chế, chế biến đạt từ 40% tổng sản lượng sản xuất trở lên; Tỷ lệ cơ sở chế biến được nâng cấp, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị và áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng (ISO, HACCP, FSSC,...) đạt từ 20% cơ sở hiện có trở lên.

Đến năm 2030: Sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được tổ chức kết nối, tạo liên kết theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ đạt 50% sản lượng sản xuất; Kết nối, tạo liên kết và hình thành chuỗi liên kết trong sản phẩm chủ lực đạt 3.000 chuỗi trở lên (trung bình tăng 8,5%/năm); Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 80% trở trên; được chế biến đạt từ 55% tổng sản lượng sản xuất trở lên; Tỷ lệ cơ sở chế biến được nâng cấp, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị và áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng đạt trên 40% cơ sở hiện có trở lên.

Đề án đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu; Phát triển, mở rộng quy mô các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết; Phát triển công nghiệp chế biến; Phát triển các cụm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ; Phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hóa trong tỉnh; Phát triển thị trường tiêu thụ; Phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất và tiêu thụ; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số; Phát triển nguồn nhân lực; Huy động nguồn vốn; xây dựng cơ chế, chính sách.

Với quan điểm nhằm kết nối sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặt trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; gắn với tái cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, vệ sinh an toàn thực phẩm, đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa; khai thác hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên và các nguồn lực khác; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia quá trình liên kết, làm cơ sở thu hút và gắn kết các chủ thể tham gia chuỗi liên kết.

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Đề án khoảng 2.555,5 tỷ đồng; trong đó: Nguồn vốn ngân sách nhà nước: khoảng gần 53,8 tỷ đồng; Nguồn vốn khác (vốn doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, của Nhân dân, nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ,...): khoảng trên 2.501,7 tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Cần hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện đề án nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO