"Diện mạo" kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm

Bảo Hân (tổng hợp) |10/09/2023 07:51

Chiều 9/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

img3543-1694224064591864707968.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023, ngày 9/9 - Ảnh: VGP

Theo thông tin từ buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023 sau phiên họp Chính phủ thường kỳ, chiều 9/9/2023, tại Hà Nội, kinh tế xã hội (KTXH) tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, duy trì đà kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước; tạo điều kiện để đạt kết quả cao hơn trong những tháng cuối năm. Nổi bật là:

- Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần; CPI bình quân 8 tháng tăng 3,1%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội giao (khoảng 4,5%); qua đó tạo dư địa cho các chính sách tiền tệ, tài khoá thúc đẩy tổng cầu và tăng trưởng kinh tế. Tỉ giá, thị trường ngoại tệ được kiểm soát tốt; mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm.

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán trong điều kiện thực hiện giãn, hoãn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí (tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn đến hết tháng 8 ước tính là 132 nghìn tỷ đồng). Nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt.

Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Trong tháng 8, xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7, nhập khẩu tăng 5,7%; xuất siêu gần 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng xuất siêu gần 20,2 tỷ USD. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Thị trường lao động phục hồi tốt, cân đối cung cầu lao động được bảo đảm.

- Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, là điểm sáng và là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 8 tháng đạt 33,21 tỷ USD, xuất siêu 6,72 tỷ USD.

- Khu vực công nghiệp tiếp tục đà phục hồi; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 2,9% so với tháng 7 và tăng 2,6% so cùng kỳ (tháng 7 tăng 2,3%), trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 3,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất trong tháng 8 đạt 50,5 điểm, thể hiện lĩnh vực sản xuất được mở rộng với số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng trở lại.

- Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 tăng 0,9% so tháng 7 và tăng 7,6% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng tăng 10%. Khách quốc tế tháng 8 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so tháng 7 và gấp gần 2,5 lần so cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần so cùng kỳ.

- Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 297,7 nghìn tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 2,95% về tỉ lệ và tăng 85 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ; tổng vốn FDI thực hiện 8 tháng đạt 13,1 tỷ USD, tăng 1,3%.

- Tình hình phát triển DN ngày càng tích cực hơn, tháng 8 có trên 14.000 DN thành lập mới, tăng 2,3% về số DN và tăng 6,6% về vốn đăng ký so với tháng 7. Tính chung 8 tháng có 149.400 DN gia nhập thị trường, cao hơn số DN rút lui khỏi thị trường là 124.700.

Nhìn chung, trong tháng 8 và 8 tháng, kết quả quan trọng nhất là chúng ta đạt được mục tiêu tổng quát đề ra: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, uy tín quốc tế ngày càng tăng; giữ gìn được môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, sau khi phân tích tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023, diễn ra cùng ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu: Kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra. Tập trung nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kịch bản, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, vừa có những giải pháp đột phá trong ngắn hạn, vừa có giải pháp căn cơ, dài hạn.

Trọng tâm chỉ đạo điều hành là: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần đặt ra là: (i) Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn; (ii) Kiên quyết không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; (iii) Kiên quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng cũng cương quyết loại bỏ những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; (iv) Kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

img3580-16942582613791486550580.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Người phát ngôn Chính phủ, trao đổi với báo chí tại họp báo, chiều 9/9 - Ảnh: VGP

- Tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng. Cụ thể, về đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư toàn xã hội, huy động nguồn lực toàn xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài; tăng cường hợp tác công tư (PPP); tích cực, chủ động thu hút FDI có chọn lọc, bảo đảm chất lượng. Về xuất khẩu, giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới. Về tiêu dùng, tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước; đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức rộng khắp các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng;

- Về điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tăng cường khả năng tiếp cận vốn, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát và các chính sách khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

- Về phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu: Về công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo, khôi phục chuỗi cung ứng; đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa mạnh mẽ. Về nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu; tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp để gỡ thẻ vàng của EU (IUU). Về dịch vụ, du lịch, tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, truyền thông về chính sách thị thực mới, kéo dài thời gian lưu trú và xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm; chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm du lịch quốc tế.

- Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế: Tập trung rà soát các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và chủ động sửa đổi, hoàn thiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định. tập trung xử lý kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan, người dân, DN, hiệp hội ngành hàng với tinh thần cầu thị, lắng nghe. Tập trung chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả các dịch vụ công quốc gia; kiên quyết cắt bỏ và tuyệt đối không ban hành thêm các TTHC không cần thiết, làm tăng chí phí, thời gian thực hiện của người dân, doanh nghiệp...

Nguồn: VPG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
"Diện mạo" kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO