Giải ngân đầu tư công: Chạy đua với thời gian

Đức Trung (tổng hợp)|19/10/2022 16:32

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

images3191853_nhung_2.jpg
6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân rất thấp

Phải giải ngân hết kế hoạch vốn được giao
Theo Chỉ thị, trong thời gian qua, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực. Kết quả giải ngân 9 tháng năm 2022 cao hơn khoảng 35.000 tỷ đồng (tăng 16%) so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 46,7% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTGQ) vẫn còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.
Để tiếp tục thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 (mục tiêu giải ngân năm 2022 từ 95 - 100%) và cả giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hai năm 2022 - 2023. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.
Chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.
Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng triển khai các công việc thực hiện, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.
Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước tháng 11/2022. Rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 bảo đảm tính khả thi về thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân. Hoàn thành một số dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương…

dau-tu-cong.jpeg
Dự án trọng điểm bao giờ cũng tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương

Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí
Đối với việc thực hiện 3 CTMTQG, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ, giải pháp hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai một số nội dung, dự án thuộc thẩm quyền được giao của các CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định.
Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các CTMTQG, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn các dự án thuộc CTMTQG.
Thực hiện phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn cho các dự án năm 2023 bảo đảm đúng thời gian quy định Luật Đầu tư công. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các CTMTQG.

Tại Văn bản này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên…

Triển khai tối đa, quyết liệt giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
Chiều qua (18/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2022.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Chính phủ đặt mục tiêu rất cao trong năm 2022 trong thực hiện giải ngân đầu tư công nói chung và thực hiện ba Chương trình MTQG nói riêng. Nhưng đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt mức dưới 50%, còn thấp so với yêu cầu. Do đó, từ nay đến cuối năm, cần triển khai nhanh chóng các giải pháp tăng tỷ lệ vốn đầu tư công.
Đối với việc thực hiện ba Chương trình MTQG, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu, thời gian tới, cần chú trọng hoàn thiện các văn bản pháp lý cần thiết. Trường hợp dự án thuộc các chương trình MTQG bị chậm do thủ tục hành chính còn rườm rà, các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp khắc phục, đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng việc quy định phân cấp cụ thể đối với từng khâu triển khai thực hiện.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu các địa phương cố gắng triển khai tối đa, quyết liệt giải ngân kịp thời nguồn vốn các chương trình MTQG trong năm 2022, tránh chuyển sang năm 2023. 

Bài liên quan
  • Khát vọng cao tốc Việt Nam
    Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9/2021, mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam dài khoảng 9.014km. Trong đó, Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 5.000 Km đường cao tốc để góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước...

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Giải ngân đầu tư công: Chạy đua với thời gian
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO