Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 108 tỷ USD

Duy Ngợi|01/03/2022 07:01

(VLR) Theo Báo cáo của Tổng Cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108.52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10.2%; nhập khẩu tăng 15.9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (ảnh minh họa)

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (ảnh minh họa)

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 1/2022 đạt 30.84 tỷ USD, cao hơn 1.84 tỷ USD so với số ước tính.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2022 ước đạt 22.95 tỷ USD, giảm 25.6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5.65 tỷ USD, giảm 34.6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17.3 tỷ USD, giảm 22.1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 13.2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20.3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11.1%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53.79 tỷ USD, tăng 10.2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14.29 tỷ USD, tăng 24.1%, chiếm 26.6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39.5 tỷ USD, tăng 5.9%, chiếm 73.4%.

Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 71.6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1%, tăng 0.1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89.4%, giảm 0.8 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2.7%, tăng 0.7 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6.9%, bằng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 1/2022 đạt 29.45 tỷ USD, thấp hơn 51 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2022 ước đạt 25.28 tỷ USD, giảm 14.2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8.28 tỷ USD, giảm 17%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 tỷ USD, giảm 12.7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 21.9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22.8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21.4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54.73 tỷ USD, tăng 15.9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18.25 tỷ USD, tăng 16.9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36.48 tỷ USD, tăng 15.4%.

Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71.6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 18.3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20.8 tỷ USD. Xuất siêu sang EU ước đạt 5.5 tỷ USD, tăng 56.6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 566 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập siêu 237 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 13.4 tỷ USD, tăng 78.8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6.5 tỷ USD, tăng 24.4%; nhập siêu từ ASEAN 1.5 tỷ USD, giảm 18.1%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1.6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3.96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3.02 tỷ USD.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 108 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO